“Werkgevers en werknemers zijn binnen VBe NL gelijkwaardig”

Directeur Leon Vincken blikt in dit interview terug en vooruit. Ondanks corona is hij optimistisch over de toekomst van de branche.

Tekst: Jan Spijk Foto’s: Pim Geerts

Al zit de beveiligingsbranche door de coronacrisis in zwaar weer, VBe NL-directeur Leon Vincken is ervan overtuigd dat de toekomst er rooskleurig uitziet. “Burgers zien veiligheid als een primaire levensbehoefte. Daarom groeien we als brancheorganisatie ook in coronatijd gewoon door.” Aanleiding voor het interview is het feit dat Vincken al weer tien jaar directeur is van VBe NL. Hij was in 2010 senior consultant arbeidsvoorwaarden van MKB-Nederland en werd gevraagd een cao-probleem bij de VBe NL op te lossen. Als oud-vakbondsbestuurder van het CNV een mooie uitdaging. “Ik trof een bestuur aan dat zoekende was. Welke cao passen we wanneer toe? Mag een evenementenbeveiliger onder een vliegtuig staan? Dat soort vragen lagen op tafel.” De vereniging lag eigenlijk in duigen. Een deel van de leden was naar een andere brancheorganisatie gegaan. Het oude bestuur was noodgedwongen opgestapt. De opbouw van VBe NL als brancheorganisatie moest opnieuw vorm krijgen. De eerste vragen van Leon Vincken aan het nieuwe bestuur toen: “Wat willen jullie? Zijn jullie een toegevoegde waarde?”

Cowboywereld

Hij trad toe tot het nieuwe bestuur en werd later benoemd tot directeur van de nieuwe werkorganisatie. Zijn eerste ervaringen met de branche? Vincken: “Ik vond het een cowboywereld. Waar ben ik terecht gekomen?, vroeg ik mijzelf af. Ik heb altijd gewerkt in de publieke sector en dat is een totaal andere wereld. Dit is de commerciële sector. Daar gaat het om geld. Wat ik wel zag dat het bestuur van toen geloofde in hun product. Dat hebben ze goed op mij weten over te brengen.”

Kernwaarden

Essentieel voor de ontwikkeling van VBe NL is volgens de VBe NL-directeur de vaststelling van de kernwaarden. Transparantie, gelijkheid en kwaliteit zijn nog altijd de uitgangspunten van VBe NL. “Een gouden formule”, zegt de VBe NL-directeur uit overtuiging. “Ik heb altijd benadrukt dat je de kernwaarden op alle niveaus moet doortrekken. Werkgevers zijn in die visie gelijk aan werknemers. Ieder vanuit zijn eigen vak. Daarom zijn een goede cao of arbeidsvoorwaardenregeling en arbeidsomstandigheden heel belangrijk.”

Vakbonden

Daarom zocht het bestuur van VBe NL contact met vakbonden om goede cao’s af te kunnen sluiten: FNV, CNV en De Unie. Aanvankelijk werd de evenementen-cao omgebouwd tot een volwaardige markt-cao, later volgde ook de reguliere beveiliging. “Want de bedrijven deden veel meer dan alleen evenementen”, herinnert Leon zich. Uiteindelijk haakten FNV en CNV als onderhandelingspartner af. Dit had volgens Vincken te maken met de sta-tijden op Schiphol die FNV wilde versoepelen. Later ging FNV toch weer onderhandelen, maar toen bleek een akkoord aan de cao-tafel over een uitzondering op de wet Werk en Zekerheid onbespreekbaar voor het landelijk bestuur van FNV. “Ze realiseerden zich onvoldoende dat leden van VBe NL werken in een flexibele markt.” CNV bleef aanvankelijk onderhandelen, maar besloot al snel de weg van de FNV te volgen. “Deze beide bonden zijn toch min of meer aan elkaar gelieerd. Bovendien kreeg De Unie steeds meer positie. We zijn met het bestuur van De Unie aan tafel gaan zitten en besloten samen aan de toekomst te bouwen. Wat FNV en CNV niet wilden, lukte bij De Unie wel. Namelijk moderne arbeidsvoorwaarden afspreken die passen bij deze tijd. We raadplegen ook alle werknemers bij de cao-inzet en zoals nu tijdens de corona-pandemie. Dat is dus breder dan alleen vakbondsleden raadplegen.”

Samenwerking met NVB moeizaam

Leon Vincken draait er niet om heen. De samenwerking met collega-brancheorganisatie NVB komt tot op heden niet goed uit de verf. De inzet van het VBe NL-bestuur was altijd om tot goede samenwerking te komen, maar Leon constateert dat “een zoektocht naar samenwerking maar niet lijkt te lukken.” Samenwerking is in zijn ogen belangrijk, omdat er zoveel belangrijke gemeenschappelijke dossiers op tafel liggen waar beide organisaties gezamenlijk zouden moeten optrekken. ”De NVB dicteert de branche te veel, vaak op voordracht van hun drie grootste leden. Die grote bedrijven zitten overal diep in. In de lobby, in de politiek en bij ministers. Deze bedrijven hebben heel weinig op met de gelijkheid van werkgever en werknemer. Zij bepalen het beleid van het hele veld. Zij opereren vooral top-down richting werkvloer. Misschien kunnen ze ook niet anders gezien de omvang van deze bedrijven”, analyseert Vincken. Maar de verschillen met VBe NL die de belangen behartigt van breed georiënteerde MKB-beveiligingsbedrijven zijn daardoor gegroeid. Dit is volgens hem ook de reden dat de samenwerking met de NVB (“vertegenwoordiger van het grootbedrijf”) moeizaam gaat. “Inmiddels is onze branche enorm gegroeid, niet alleen qua leden maar ook in diversiteit. Zij zien opeens een nieuwe partij ontstaan die niet opereert vanuit de achterkamertjes. Dit spreekt nieuwe generatie beleidsmakers en politici aan. Je ziet een maatschappij ontstaan met veel meer openheid en dialoog. Dat past bij onze kernwaarden.”

Bij herhaling in beroep

VBe NL sluit met De Unie een eigen cao Veiligheidsdomein af, maar elke keer probeert NVB hun eigen cao Particuliere Beveiliging algemeen verbindend te laten verklaren voor de gehele branche (inclusief voor de leden van VBe NL). De NVB gaat hierover bij herhaling in beroep bij de minister en krijgt steeds ongelijk. Waarom blijven ze procederen? Vincken: “De minister erkent dat onze bredere bedrijfstak uniek is en het recht heeft een eigen cao te voeren. Het is misschien ook wel lastig als je decennia hebt bepaald wat er gebeurt in de branche. Dan komt er een andere speler die zegt: het kan ook anders. Je kunt dit omarmen of het gevecht aangaan. Samenwerking wordt dan een uitdaging, maar ik ben positief van aard.”

Toekomst positief

Zonder corona had de branche geschreeuwd om extra personeel. Corona zorgde voor een grote dip in het aantal opdrachten. Als Leon Vincken vooruit kijkt ziet hij echter veel perspectief voor beveiligingsbedrijven. “De maatschappij wordt steeds complexer. Mensen krijgen in de gaten dat de overheid niet meer voor alles kan zorgen. Veiligheid zit in de primaire behoefte van mensen. Natuurlijk, de it-ontwikkeling gaat door. Maar face tot face blijft. Van het feestje op de hoek tot en met beveiliging van Schiphol. Je kunt beveiligers niet vervangen door allemaal robots en camera’s. Ik zie voor deze branche alleen maar een positieve toekomst.”
Dat geldt volgens hem ook voor de toekomst van VBe NL. “Wij streven naar een integraal beveiligingsconcept inclusief verkeersregelaars die we hebben binnengehaald. Hetzelfde geldt voor zzp’ers waarmee we nu ook aan de slag gaan. Je moet kunnen kiezen. Vrijheid is een sleutelwoord. Samen willen ondernemen en samen de kracht hebben om die onderneming tot een succes te maken. Dat willen wij als VBe NL mogelijk maken. Iedereen zet de schouders onder deze club. We groeien zelfs in coronatijd. Jullie zijn mijn club, hoor ik beveiligingsbedrijven zeggen die hun activiteiten weer opstarten. We hebben inmiddels 130 leden en zijn hiermee een levende vereniging. Een mooi alternatief om voor te kiezen, ver weg van machtsdenken.”

OVER LEON VINCKEN

Leon Vincken startte zijn loopbaan als neonatolie-verpleegkundige en zorgend voor het jonge gezin in nood. Daarna werkte hij in de zorgsector als landelijk CNV-vakbondsbestuurder in een turbulente periode van de Wet Maatschappelijke Onderneming (WMO) en acties rondom pensioen. Hij vervolgde zijn loopbaan bij MKB-Nederland om in 2010 in dienst te treden als directeur bij VBe NL. Daarnaast is hij actief als cao-onderhandelaar, adviseur en pensioenfondsbestuurder voor diverse landelijke bedrijfstakken actief. “De veelzijdigheid geeft mij een sterke kijk op trends en ontwikkelingen en mogelijke kansen voor het veiligheidsdomein. Daarnaast geniet ik van een goede netflixserie, boek, reizen en natuurlijk mijn gezin en kleinkinderen. De toekomst zie ik wekelijks voorbij snellen.”

 

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief