Corona Protocol Veiligheidsdomein definitief

VBe NL heeft samen met 150 werknemers en vakbond De Unie het corona protocol voor het Veiligheidsdomein opgesteld. Dit protocol is de basis om de veiligheidswerkzaamheden te continueren waarbij veiligheid van werknemer en publiek maximaal nagestreefd worden.

Door deelname aan het CaoForum onderzoek hebben medewerkers het protocol aangescherpt. Zo wordt er nu exta gewezen op de veiligheidsrisico’s van alcoholdoekjes, rekening te houden met brandveilige afvalbakken, desinfectiemiddelen in de schaduw te bewaren in verband met brandgevaar en de maximale draagtijd per mondkapje in acht te nemen. Het protocol biedt duidelijkheid aan werkgevers en medewerkers in het veiligheidsdomein (beveiligers, verkeersregelaars, brandwachten, basishulpverleners, voetbalstewards en overige medewerkers met activiteiten in dit domein), opdrachtgevers en bezoekers. Het doel van dit protocol is om te zorgen dat medewerkers veilig kunnen werken en bezoekers veilig blijven. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM.

Groot draagvlak onder werknemers

Uit het CaoForum komt er grote steun en draagvlak voor het protocol. Maar liefst 82% noemt de protocolbepalingen voor werknemers begrijpelijk of helemaal begrijpelijk. De uitvoerbaarheid scoort 68%. De bepalingen voor bezoekers en beschermingsmiddelen scoren eveneens bij een grote meerderheid positief. Datzelfde geldt voor de bepalingen voor werkgevers, 76% antwoordde begrijpelijk of helemaal begrijpelijk. Op de vraag of de maatregelen voor werkgevers uitvoerbaar zijn beantwoordde 70% dit positief.

Overheid

De interdepartementale werkgroep onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het protocol ingezien en zonder verdere aanvulling overgenomen. De overheid beschouwt het protocol Veiligheidsbranche als een afspraak van de branche. De branche is daarmee verantwoordelijk voor naleving van het protocol. Het protocol is juridisch gezien geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van het protocol. Het protocol moet gezien worden als een hulpmiddel bij de dagelijkse werkzaamheden in deze crisis.

De overheid heeft het protocol gepubliceerd zodat het breed publiek inzichtelijk is welke sectoren protocollen hebben afgesloten en hoe zij werken in een anderhalvemetersamenleving.

Levend document

Het protocol is een levend document en kan aan veranderingen onderhevig zijn. Suggesties voor het protocol kunnen opgestuurd worden naar info@vbe.biz.
Download hier het Corona Protocol Veiligheidsbranche.

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief