Onderzoek: werknemers beveiligingsbranche zien toekomstperspectief

VBe NL en De Unie hebben een online onderzoek gehouden onder werknemers in de beveiligingsbranche. Hoe ervaren deze werknemers de coronatijd?

Het Veiligheidsdomein kent een uniek CaoForum waaraan alle werknemers die te maken hebben met de Cao Veiligheidsdomein kunnen meedoen. Deze ronde is het CaoForum geraadpleegd over hun ervaringen met en aanpak van de coronacrisis. Onderzoeksbureau MWM2 voerde het onderzoek uit waaraan ongeveer 150 werknemers meededen. Leon Vincken, directeur VBe NL: “Dit unieke onderzoek laat zien dat werknemers en werkgevers goed in gesprek zijn met elkaar en weten wat nodig is om dagelijks veilig aan het werk te kunnen. Er zijn duidelijk zorgen als het gaat over toekomst en financiën. Werknemers ondersteunen ook volop het Corona protocol veiligheidsbranche, daarmee is dit protocol een stevig handvat in de dagelijkse praktijk.”

Beleving tijdens werk

De grote lijn van het onderzoek is dat werknemers positief tegen de toekomst aankijken. Dat neemt niet weg dat er ook zorgen zijn over onder andere behoud van werk. De helft van de ondervraagden maakt zich zorgen corona op te lopen tijdens het werk. Dit komt voornamelijk doordat bezoekers geen 1,5 meter afstand houden. Fouilleren, eerste hulp verlenen en visiteren vindt de meerderheid risicovol zonder beschermingsmiddelen. Werknemers worden door de werkgever voorzien in de beschermingsmiddelen die ze nodig hebben. Ze weten ook hoe ze de beschermingsmiddelen moeten gebruiken (85%).
Een derde (33%) van de ondervraagden ervaart meer agressie en geweld tijdens het werk sinds de coronamaatregelen. Er is behoefte aan een extra collega tijdens de dienst om de agressie te verminderen.

Toekomst

De meerderheid van de werknemers maakt zich geen zorgen over het verlies van hun baan. Dit geldt niet voor alle functies. Horecabeveiligers maken zich relatief vaker zorgen om hun baan te verliezen. Bij baanverlies zou 36% van de ondervraagden op zoek gaan naar een baan in de beveiliging en een derde weet het nog niet. Bij baanverlies verwacht 4 van de 10 werknemers binnen twee maanden in de financiële problemen te komen. Ook zien zij toekomstperspectief door het uitvoeren van controletaken rond coronamaatregelen (handhaven van de 1,5 meter afstand) of om ingezet te worden op zorglocaties.

Arbeidsvoorwaarden en financiën

Vrijwel alle werknemers (94%) zeggen dat de werkgever niet gevraagd heeft om de arbeidsovereenkomst (tijdelijk) aan te passen. Dit geldt wel vaker voor werknemers met een vast contract vergeleken met werknemers met een nuluren-contract bij een uitzendorganisatie. Ook hebben werkgevers nauwelijks aan werknemers gevraagd om het vakantiegeld later uit te betalen (91%).  Over hun financiën maakt 76% van de werknemers zich geen zorgen. Werknemers zeggen een goed overzicht en inzicht te hebben in hun financiële situatie. Ze hebben dan ook geen behoefte aan ondersteuning op dit gebied.

Corona Protocol Veiligheidsbranche

Werknemers zien kansen voor nieuwe werkzaamheden en zijn positief over het corona protocol Veiligheidsbranche. Werknemers hebben aanvullingen gemaakt op het protocol, vakbond De Unie heeft na de wijzigingen haar akkoord gegeven op het protocol. Het protocol is volgens de werknemers begrijpelijk en uitvoerbaar. Hiermee wordt het protocol een goed instrument om werkzaamheden aangepast te kunnen uitvoeren zolang de pandemie dit vraagt. Het protocol Veiligheidsdomein is inmiddels voorgelegd aan de interdepartementale werkgroep onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt binnenkort gepubliceerd.

Agressie

Directeur Leon Vincken ging op BNR Nieuwsradio (instellen op 14 augustus 2020 om 06.54 uur) in op de agressie tegen beveiligers. ‘Helaas vervaagt het respect en worden mensen ongedurig in deze coronatijd. Gelukkig worden beveiligers hierop getraind en stralen ze gezag uit. Wij roepen het publiek netjes te blijven en respect voor beveiligers in acht te nemen.’

Download: Onderzoek beleving coronavirus onder werknemers beveiligingsbranche

Recente Berichten

VVNL groeit: meer leden (283) en meer omzet

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Schrijf je in voor de nieuwsbrief