In 2019 stond de positie van verkeersregelaars vaak op de agenda van VBe NL.

Het geweld tegen verkeersregelaars kwam bijna wekelijks in het nieuws. Dieptepunt was het in elkaar slaan van een 16-jarige verkeersregelaar. Een ontwijkend antwoord van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) over dit geweld in het programma WNL Op Zondag schoot directeur Leon Vincken van VBe NL in het verkeerde keelgat. “Wanneer dringt het door dat u voor bescherming dient te zorgen? Ook werknemers buiten overheidsdiensten doen werkzaamheden die binnen uw verantwoordelijkheid vallen. Immers deze verkeersregelaars doen werk van de politie in uw verkeersdepartement. Zij worden opgeleid en getraind en krijgen toestemming van de overheid voor hun werkzaamheden”, aldus Vincken in zijn blog. VBe NL riep alle verkeersregelaars op geweldsincidenten te melden.

Lees meer

Constructief overleg met minister

Uiteindelijk nodigde de minister een delegatie van VBe NL uit om op haar ministerie te overleggen. Het bleek een zeer constructief overleg waarin de minister zich duidelijk uitsprak dat verkeersregelaars hun werk veilig moeten kunnen doen. Leon Vincken: ”Het doet mij goed dat minister Van Nieuwenhuizen tijd maakt voor de problemen in de verkeersregelaarsbranche en hiermee serieus aan de slag gaat, anders dan ik eerder opmaakte uit haar media-optreden. Ik ben blij dat de minister meeleeft, zich wil inzetten voor adequate regelgeving en zie uit naar toekomstige wijzigingen. Dank aan alle verkeersregelaars die de geweldsincidenten hebben gemeld, de minister heeft deze ontvangen. Blijf vooral melden!”

Lees meer

Taakstrafverbod ook voor geweld tegen beveiligers en verkeersregelaars

VBe NL heeft in een internetconsulatie voor de Wet uitbreiding taakstrafverbod gepleit om beveiligers en verkeersregelaars ook op meer rechtsbescherming te bieden. VBe NL directeur Leon Vincken schrijft in de brief: “Wij stellen u bij deze consultatie voor om de memorie van toelichting zo aan te passen dat ook specifiek wordt verwezen naar deze beroepsgroepen zodat het voor de samenleving en mogelijk rechters voor toekomstige rechtszaken helder is dat voor deze beroepsgroepen het taakstrafverbod ook geldt.” VBe NL vindt dat beveiligers en verkeersregelaars exact passen in de definitie van “personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.“ De ministerraad heeft in 2020 ingestemd voor een taakstrafverbod bij geweld tegen beveiligers en verkeersregelaars. Het wachten is nu op het advies van de Raad van State en verdere behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.

Lees meer