Op onze website publiceren we regelmatig interviews met leden om zodoende te laten zien waar ze voor staan en gaan.

Zoals met John Theuns, sinds 2001 samen met zijn vrouw eigenaar van Topsave Security uit Nieuwkoop. Hij haalde het Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca. “We willen graag het verschil met andere bedrijven maken. Dat je aan de kwaliteitseisen voldoet en integer bent. Ik vind dit Kwaliteitslabel heel belangrijk om je te onderscheiden van de cowboys in de markt. Dat vind ik ook het voordeel van een brancheorganisatie als VBe NL die dit label samen met vakbonden in de markt heeft gezet.”

“Ik zie het als een teamprestatie van het hele bedrijf. Onder mijn digitale handtekening staat nu ook dat het bedrijf voldoet aan de eisen van het Kwaliteitslabel. Dat is ook belangrijk als signaal naar cowboys die vaak onder de marktprijs gaan zitten. Het Kwaliteitslabel betekent ook trots en zakelijk gezien hoop ik dat er werk uit voortkomt. Verder is het goed voor het team. Het is net als bij een voetbalelftal. De juiste persoon moet op de juiste plaats staan.”

Lees meer

Mijlpaal: 100 leden

We mochten in 2019 ook het 100e lid verwelkomen: Regillio Sno van Dynamic Security uit Almere. Enkele evenementen die zijn bedrijf beveiligt: Kwakufestival en het Keti Koti festival in zowel Amsterdam als Almere. In Amsterdam doet hij dit in opdracht van ISG Beveiliging (hoofdaannemer). Ook beveiligt zijn bedrijf Lumièrepark in Almere.

Hij heeft een bewuste keus gemaakt met het lidmaatschap van VBe NL. “De maatschappij verandert en de cao Particuliere Beveiliging is algemeen verbindend verklaard. Ik zie veel voordelen in een lidmaatschap van VBe NL, zoals inspraak op de cao Beveiliging en netwerken. Als lid van VBe NL heb ik nu een stem. VBe NL maakt zich ook hard voor je. Ik voelde me meteen welkom en serieus genomen.”

Lees meer