Sociaal fonds SFCB: steun branche met 75 miljoen

Het Sociaal Fonds Cao Beveiliging (SFCB) vraagt aan de Stichting van de Arbeid nadrukkelijk aandacht voor de positie van beveiligingsbedrijven.

In het bestuur van het sociaal fonds werken VBe NL en De Unie samen. De Stichting van de Arbeid (een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties) had zelf gevraagd om knelpunten vanwege de uitbraak van het coronavirus te melden.

Evenementenstop

Door Covid-19 is de evenementenindustrie abrupt tot stilstand gekomen. “Wij vragen uw aandacht voor de gevolgen in de keten van bedrijfsvoering in de evenementenindustrie, toegespitst op festivals in Nederland”, aldus voorzitter Leon Vincken van SFCB in de brief aan de Stichting van de Arbeid. “Er wordt vanuit verschillende invalshoeken helder gemaakt dat de nood zeer hoog is en de bedrijfstak slecht aansluiting kan vinden bij bestaande ondersteuningsmaatregelen van de overheid.”

Omzetverlies 100 miljoen

Volgens SFCB neemt het onderdeel beveiliging een omzetverlies van 100 miljoen voor haar rekening. Hierbij gaat het om 10.000 banen. SFCB-voorzitter Vincken vraagt zich in de brief af of “er nog wel een festival-agenda in de toekomst bestaat”. Aangezien Stichting van de Arbeid dagelijks met betrokken ministers overlegt, vraagt SFCB enkele aandachtspunten bij het kabinet te agenderen. Volgens SFCB is onder andere een steunfonds nodig van 75 miljoen voor de beveiligingsbranche. De NOW-regeling van het kabinet is in de visie van SFCB “niet toegespitst op het bijzondere seizoenskarakter” van veel beveiligingsbedrijven die voor 90% werken met flexibel personeel. “Wij hebben hun expertise en inzet in de toekomst nog heel hard nodig”, vindt SFCB. Tot slot spreekt voorzitter Vincken in de brief de wens uit dat “wij hopen dat de evenementenindustrie ook na de coronacrisis haar doorgang kan vinden met voldoende veiligheidspersoneel.”

Download: Brief aan Sichting van de Arbeid (pdf)

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief