Beveiliging op kabinetslijst cruciale beroepen

VBe NL is blij dat beveiligers op de kabinetslijst van cruciale beroepen staan.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft gehoor gegeven aan onze eerdere oproep. Op de website van de rijksoverheid – waar de lijst van cruciale beroepen te vinden is – wordt duidelijkheid verschaft. “De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen.” De lijst is niet allesomvattend en daarom gaat VBe NL er van uit dat verkeersregelaars ook tot de cruciale beroepen gerekend worden. Directeur Leon Vincken van VBe NL: “Zij zijn verantwoordelijkheid voor een goede verkeersdoorstroming bij bouwprojecten, langs de openbare weg en bij evenementen. Zowel beveiligers als verkeersregelaars werken in het veiligheidsdomein en zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving.”

Verduidelijking

Directeur Leon Vincken van VBe NL is blij met de gegeven verduidelijking van de rijksoverheid. “Beveiligers en  verkeersregelaars houden de maatschappij draaiend. Voor ons was dat al helder en we zijn tevreden dat het kabinet dit nu bevestigd heeft. We zien het als een erkenning voor het belangrijke werk van deze werknemers.”

Zorgen

VBe NL maakt zich verder zorgen over de gevolgen van het uitbreken van het coronavirus voor met name evenementen- en horecabeveiliging, omdat alle opdrachten zijn weggevallen. Vincken: “Wij rekenen er op dat het kabinet deze bedrijven voldoende tegemoet komt zodat ze na deze crisis meteen weer operationeel kunnen zijn. Ik hoop dat premier Rutte net als de Franse president Macron de zekerheid aan ondernemers zal bieden dat zij niet failliet gaan door deze crisis. Immers, financieel zijn we één Europa.”

Verder roept VBe NL leden op om vooral lokaal ook met de instellingen voor kinderopvang en scholen in gesprek te gaan als er onduidelijkheden zijn. “Ook hier moet helder gemaakt worden dat onze leden werkzaamheden verrichten die cruciaal zijn voor het goed functioneren van de maatschappij.”

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief