Gerrit Wolf (Sebo): Erken het vak van verkeersregelaar

Interview met Gerrit Wolf (Sebo Traffic & Services BV) over het vak van verkeersregelaar.

Tekst Jan Spijk

Gerrit Wolf is manager bij Sebo Traffic & Services B.V. en houdt zich bezig met deze tak voor het te werk stellen van verkeersregelaars en het leveren van de benodigde materialen binnen de Sebo Groep.

Inmiddels is Wolf 5 jaar actief in de wereld van de verkeersregelaars. Hiervoor is Gerrit begonnen als stratenmaker waarna hij een aantal jaren shovelmachinist is geweest. Uiteindelijk is hij doorgegroeid naar verschillende kantoorfuncties binnen de Infra branche. Bij de Sebo Groep kreeg Gerrit een mooie missie: “De verkeersregelaarstak stond toen nog in de kinderschoenen. Ik werd door mijn werkgever gevraagd deze tak binnen de Sebo Groep verder uit te bouwen. Als eerste ben ik zelf de cursus voor verkeersregelaar gaan volgen. Op deze manier weet je waar een verkeersregelaar mee te maken krijgt en heb je de beste feeling bij het vak. Ik heb anderhalf jaar zelf aan de weg gestaan en best veel meegemaakt”, blikt Wolf terug over zijn begintijd.

Agressie

Hij vond het werk in de begintijd zeker leuk, maar schrok toch ook van de agressie van het publiek. Een nog altijd actueel thema. In de afgelopen 5 jaar is de verkeerregelaarstak van de Sebo Groep uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van het bedrijf. De filosofie van het bedrijf is een veilige doorstroom van het verkeer bewerkstelligen en alle verkeersregelaars aan het werk zien te houden. In de wintermaanden zijn de werkzaamheden binnen de detacheringstak van de Sebo Groep in bepaalde branches minder. Dit heeft te maken met de seizoens gebondenheid van sommige werkzaamheden. Gerrit Wolf: “Mensen die in de zomerperiode actief zijn in bijvoorbeeld het groenonderhoud, laten wij de verkeersregelaarscursus volgen zodat ze in de winter inzetbaar zijn binnen Sebo Traffic & Services als verkeersregelaar. In het voorjaar melden wij dezelfde medewerkers weer aan bij onze groenklanten.” Sebo heeft zelf een aantal verkeersregelaars in dienst en huurt daarnaast bij pieken verkeersregelaars in van andere bedrijven. Sebo verzorgt verkeersregelaarsklussen bij onder andere infra- en groen bedrijven en voor overheden. Daarnaast zet Sebo ook verkeersregelaars in bij diverse evenementen.

Kwaliteit

In de praktijk worden bij bouwprojecten, langs de openbare weg en bij evenementen steeds vaker verkeersregelaars ingezet. Volgens Wolf heeft dat voor een deel te maken met het veiligheidsgevoel, maar ook met het feit dat organisatoren zich willen indekken tegen mogelijke risico’s. Sebo zet sterk in op kwaliteit. De verkeersregelaars volgen uiteraard de benodigde cursussen en zijn hiermee gecertificeerd. “Als ze bij mij op gesprek komen geef ik ze wel een reëel beeld. Sommigen sollicitanten denken dat je er niet moe van wordt, maar je draait soms diensten van 10 tot 12 uur. Het is net als met autorijden, je leert het in de praktijk. Onze verkeersregelaars gaan de eerste maanden eerst met een ervaren verkeersregelaar mee. Het is belangrijk en tevens een eis dat verkeersregelaars helder en duidelijk de tekens geven aan alle verkeersdeelnemers. Een verkeersregelaar moet stressbestendig en representatief zijn, maar ook mondig op een nette manier…”

Opgefokte samenleving

Wolf ondervond het zelf toen hij in zijn begintijd langs de weg stond: de agressie van automobilisten, maar ook van fietsers. Wolf vindt dit echt een groot probleem en steekt zijn zorgen niet onder stoelen of banken. “We leven in een opgefokte samenleving. We hebben nergens tijd voor en hebben altijd haast. Verkeersregelaars moeten altijd duidelijk zijn in hun tekens, maar ook dan voorkomt het geen agressie. Het is niet alleen verbale agressie, maar soms ook fysiek. Dan wordt de pet van het hoofd getikt of bijvoorbeeld de lamp van de verkeersregelaar uit de hand geslagen.” Wolf ziet het met verbijstering aan als hij op de werkvloer ter plekke is. “We staan er voor de mensen, voor ieders veiligheid. Er moeten in mijn beleving echt strengere straffen komen tegen dit soort gedrag. Soms krijg ik het gevoel dat de politie niets mag doen. Ik vind dat mensen die schelden en agressief zijn tegen verkeersregelaars en andere hulpverleners, veel harder aangepakt moet worden. Dat zou wat Wolf betreft ook de boodschap moeten zijn van VBe NL aan de verantwoordelijke ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) en Grapperhaus (Veiligheid & Justitie). “Zoete broodjes worden niet gebakken. De wet- en regelgeving moet gewoon nog duidelijker en strenger. Punt uit.”

Cao

De Sebo Groep heeft in 2018 aansluiting gezocht bij VBe NL, ook vanwege de cao die er is voor verkeersregelaars. “Je moet je mensen iets kunnen aanbieden op cao-niveau. Daarom hebben wij gekozen voor VBe NL. Ik merk tijdens functioneringsgesprekken met onze medewerkers dat dit leeft. ”Hij hoopt dat VBe NL zich verder blijft inzetten voor de positie van verkeersregelaars. “Het is een volwaardig vak. Ze staan dag en nacht voor de samenleving klaar. Dat verdient erkenning.”

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief