Minister en VBe NL zetten zich in voor verkeersregelaars


Een delegatie van VBe NL overlegde met minister Cora van Nieuwenhuizen

Naar aanleiding van het aantal oplopende geweldsincidenten tegen verkeersregelaars heeft VBe NL overlegd met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Tegelijkertijd was dit een kennismaking met VBe NL als branchevereniging in het brede Veiligheidsdomein waarin verkeersregelaars actief zijn.

Oplopende geweldsincidenten

Leon Vincken, directeur VBe NL, uitte zijn zorgen over het aantal oplopende geweldsincidenten, met als recentste voorbeeld het in elkaar slaan van een 16-jarige verkeersregelaar. De minister nam de recentelijk gemelde incidenten bij VBe NL in ontvangst. Eerder plaatste VBe NL hiertoe een oproep op haar site en diverse social media. Er is begrip voor de zorgen. De minister wil met VBe NL en de branche dat ook verkeersregelaars voldoende beschermd zijn tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. Tijdens het overleg is van gedachten gewisseld over een betere rechtsbescherming voor de verkeersregelaars. De minister bespreekt dit binnenkort met haar collega van Justitie en Veiligheid, minister Grapperhaus.

Zonder praktijkervaring

Ilse Roozegaarde, directeur Europe Traffic Support en bestuurslid VBe NL, gaf de minister een doorkijk in de dagelijkse praktijk van verkeersregelaars. Zo worden, vaak vrijwillige, evenementenverkeersregelaars opgeleid via een e-learning thuis van nog geen uur. “Daarna worden zij door evenementenorganisatoren ingezet om het verkeer te regelen, zonder enige praktijkervaring of controle wie de e-learning heeft gemaakt. Kennis en ervaring ontbreken veelal. Voor de beroepsverkeersregelaars is er een uitgebreidere opleiding en een kort praktijkexamen. Wettelijke kwaliteitseisen zijn er niet”, aldus Ilse Roozegaarde.

Verder overleg

De minister gaf aan dat “het goed is om in 2020 met alle betrokken partijen in de branche over de geschetste problematiek en huidige wettelijke regeling verkeersregelaars van gedachten te wisselen.” De huidige regeling is recent aangepast in 2017. VBe NL is blij met dit voornemen en maakte eveneens duidelijk dat het niet langer passend is dat minderjarigen zonder rijbewijs het verkeer mogen regelen. Het geweld tegen verkeersregelaars moet stoppen en de wet moet verbeterd worden. Deelnemers aan het verkeer moeten kunnen vertrouwen op professioneel opgeleide verkeersregelaars. Deze mogen op hun beurt verwachten dat de wetgever hen net zo beschermd als de politie nu zij in hun plaats het verkeer regelen.

Leon Vincken: ”Het doet mij goed dat minister Van Nieuwenhuizen tijd maakt voor de problemen in de verkeersregelaarsbranche en hiermee serieus aan de slag gaat, anders dan ik eerder opmaakte uit haar media optreden. Ik ben blij dat de minister meeleeft, zich wil inzetten voor adequate regelgeving en zie uit naar toekomstige wijzigingen. Dank aan alle verkeersregelaars die de geweldsincidenten hebben gemeld, de minister heeft deze ontvangen. Blijf vooral melden!”

Volgend jaar gaat minister Van Nieuwenhuizen op werkbezoek bij Europe Traffic Support en VBe NL om te zien hoe de verkeersregelaarswereld in de praktijk werkt.

Op de foto v.l.n.r. Niels van Tol (VBe NL), Ilse Roozegaarde (Europe Traffic Support), Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat) en Leon Vincken (directeur VBe NL)

Recente Berichten

VVNL groeit: meer leden (283) en meer omzet

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Schrijf je in voor de nieuwsbrief