Oproep: weiger geen mensen met hulphond in winkels

VBe NL en KNGF Geleidehonden vragen aandacht voor het weigeren van mensen met een hulphond in winkels.

We komen ze allemaal wel eens tegen: mensen met een functionele of psychische beperking én hun hulphond. Dankzij dit trouwe maatje kunnen ze zelf boodschappen doen, naar de dokter gaan of een uitje ondernemen. Ondanks de wettelijke bepaling dat een hulphond altijd welkom is, staat deze groep nog te vaak voor een dichte deur. Maar liefst veertig procent van de gebruikers is het afgelopen jaar geweigerd in een openbare gelegenheid.
Ook beveiligers weigeren regelmatig deze hulphonden. Zoals Patricia die afgelopen augustus met haar hulphond een sportwinkel wil binnenlopen. De beveiliger houdt ze tegen met de mededeling dat honden niet naar binnen mogen. Het is voor Patricia de derde keer dat haar dit bij dezelfde vestiging overkomt.Al deze weigeringen komen volgens KNGF Geleidehonden met name voort uit onwetendheid en leiden onnodig tot vervelende situaties voor cliënten, medewerkers en klanten. Goede informatieverschaffing schept duidelijkheid voor alle partijen en draagt bij aan betere toegankelijkheid.

Buddyhond vraagt meer uitleg

Uit onderzoek dat bureau Ditmeijers Research uitvoerde in opdracht van KNGF Geleidehonden, kwam verder naar voren dat iemand met een buddyhond vaker moet uitleggen waarom hij een hond bij zich heeft dan een blinde baas bij wie de beperking duidelijk zichtbaar is. Bijvoorbeeld iemand bij wie door een traumatische ervaring een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is ontstaan.

Wees alert

VBe NL ondersteunt het initiatief van KNGF van harte en doet een beroep op de gehele branche hierop goed te letten. Voor veel mensen is immers een hulphond onmisbaar. Directeur Leon Vincken: “Ik ben ervan overtuigd dat veel leden van ons hun werknemers goed voorlichten en instrueren. Toch blijkt uit onderzoek in opdracht van KNGF Geleidehonden dat mensen met een functionele of psychische beperking vaak een winkel niet in mogen. Daarom roepen wij iedereen op hier alert op te zijn zodat mensen met een hulphond toegelaten worden tot bijvoorbeeld winkels en supermarkten. Dat neemt niet weg dat controle mogelijk moet zijn, omdat beveiligers bij twijfel wel moeten kunnen nagaan of er sprake is van een professioneel opgeleide hulphond.”

KNGF is in overleg met andere organisaties die hulphonden opleiden om te komen tot één Europese norm en certificering van scholen die hulphonden opleiden. Het uiteindelijke doel hiervan is uniformiteit over waar een hulphond aan moet voldoen en hoe deze te herkennen is. Op dit moment levert KNGF 70% van alle hulphonden in Nederland en voorziet elke cliënt van een pas waar het logo van de school en gegevens van de cliënt en hond op staan.

Meer informatie vindt u op geleidehond.nl/toegankelijkheid

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief