VBe NL: minder pensioen beveiligers onbegrijpelijk

VBe NL heeft geen goed woord over dat beveiligers nog minder pensioen gaan opbouwen.

Vakbonden CNV, FNV en de brancheorganisatie NVB zijn als verantwoordelijken voor de pensioenafspraken van beveiligers overeengekomen om de pensioenopbouw én de premie te verlagen. Er lag al een hoge franchise van € 20.459. Dit is het bedrag waarboven pas pensioen kan worden opgebouwd. Deze blijft gehandhaafd en wordt niet meer geïndexeerd (verhoogd). De regeling wordt daarnaast omgezet naar een vaste premieregeling. De premie staat vast en de daarbij behorende opbouw wisselt jaarlijks. Voor 2020 wordt een opbouwverlaging van 20% verwacht. Het toekomstig beetje pensioen dat nog kan worden opgebouwd verlaat met de wijzigingen haar zekerheid en wordt minder.

Onbegrijpelijk

VBe NL is niet geconsulteerd in deze verandering en vindt deze onbegrijpelijk. Hierin gesteund door De Unie en werknemers die vallen onder de cao Beveiliging. Tijdens de laatste onderhandelingen is samen met De Unie en input van werknemers in de Digi-C enquête juist gepleit voor een beter en bereikbaar pensioen. VBe NL gaat de komende maanden onderzoeken hoe zij betere en bereikbare pensioenafspraken voor alle werknemers, ook bij de huidige aanhoudende lage rente, kan verwezenlijken. Daarbij is oog voor alle werknemers en is het doel pensioenopbouw voor het salarisdeel boven de AOW-grens en niet pas boven de huidige hoge grens van 20.459 euro.

Lees hier het bericht over dit onderwerp in het Financieele Dagblad

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief