Meer tevredenheid over cao Beveiliging – Digi-C werkt!

Ook in 2019 zijn alle werknemers uitgenodigd om hun wensen bekend te maken voor de nieuwe cao. De trend is positief!

VBe NL en De Unie hebben in 2018 het SER-advies opgevolgd en zijn gestart met het betrekken van alle werknemers bij de cao-onderhandelingen, en met een positief resultaat! De resultaten uit het online onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau MWM2 laat een duidelijke positieve trend zien en biedt inzicht in de toekomstwensen van alle werknemers in het veiligheidsdomein.

Positieve trend

Het gemiddelde tevredenheidscijfers van de cao is verhoogd van 6,0 naar 6,3. Werknemers hebben meer het gevoel dat werkgevers zich aan de cao-afspraken houden. Nog maar een kwart van de werknemers vermoedt dat de werkgever zich niet aan alle cao-afspraken houdt. Indien deze vermoedens ontstaan wordt dit bijna altijd binnen het bedrijf opgelost door te spreken met de werkgever of (leidinggevende) collega. Dit is de kracht van het mkb-bedrijf waar men elkaar goed kent. Slechts 7% zal gebruik maken van het meldsysteem bij het sociaal fonds, hetgeen als een positief initiatief wordt ervaren als laatste middel. 3 op de 10 medewerkers zouden hun werkgever aanbevelen. De hiervoor gevoerde NPS score laat zien dat ten opzichte van vergelijkbare branches dit 20% positiever is en elders medewerkers juist hun werkgever afraden. 85% van de werknemers staat positief (48%) of neutraal (36%) tegenover de loonsverhoging gekoppeld aan een deel indexcijfers en een deel vrije onderhandeling.

Toekomstwensen

De belangrijkste onderwerpen zijn voor werknemers loon, prestatieloon, overwerkuren, reiskosten en opleidingen. De meerderheid vindt het een goed idee als het loon wordt bepaald door presentaties en competenties, ook als dit betekent dat niet iedereen hetzelfde loon krijgt. Volgens werknemers moeten loonschalen sneller kunnen worden doorlopen op basis van prestaties. 34% staat open voor mogelijkheden om met de fiets naar het werk te gaan voor een fietsvergoeding, de helft heeft geen mogelijkheid om met de fiets te gaan, slechts 16% heeft geen interesse in een fietsvergoeding. Uit de resultaten blijkt dat er voor doorgroei- en opleidingsmogelijkheden verbetering nodig is.
Werknemers hebben over het algemeen geen inzicht in hun huidige en toekomstige pensioensituatie. Bijna de helft van de werknemers wil een betere pensioenregeling en is gemiddeld daarvoor bereid om netto 99 EUR per maand extra bij te dragen.
Lees hier hoe sociale partners de resultaten hebben gebruikt om te komen tot een nieuw cao-resultaat.

Negatieve berichtgeving cao Beveiliging door FNV en CNV werkt niet

Iets minder dan de helft van de werknemers heeft iets gezien, gehoord of gelezen in het nieuws over de cao Beveiliging en cao Particuliere Beveiliging. Werknemers zien steeds meer de werkelijkheid van de fakenieuws verspreiding van FNV en CNV. Dit komt tot uiting door het steeds positievere beeld van de cao Beveiliging mede gebaseerd op het jaarlijkse voordeel van € 775,= voor werknemers in de beveiliging bij VBe NL leden ten opzichte van hun collegae elders.

Download hier de Digi-C rapportage

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief