“Vakbonden verkopen onzin over aanbesteding Schiphol”

VBe NL neemt fel afstand van het verspreide pamflet van vakbonden FNV en CNV over de komende tender (aanbesteding) op Schiphol.

Dit pamflet staat haaks op toepasselijke wetgeving en verkondigt onwaarheden die VBe NL al eerder aangekaart heeft. Er is volgens VBe NL geen sprake van “een race naar beneden”, maar juist een “race naar de top” als het gaat om de arbeidsvoorwaarden voor de beveiligers op Schiphol. De mogelijkheid dat evenementenbeveiligers voor de beveiliging van Schiphol gaan zorgen, zoals de vakbonden suggereren, is uitgesloten. “Dat mag helemaal niet, want Schiphol is geen festivallocatie, bovendien zijn de kwaliteits- en opleidingsvereisten geheel verschillend”, aldus directeur Leon Vincken van VBe NL. Met hun suggestie dat een beveiliger van Pinkpop de luchthaven zou gaan beveiligen creëren vakbonden opnieuw onnodige onrust, aldus VBe NL.

Cao opnemen in tender-eisen

VBe NL vindt dat in de eisen van de aanbestedingen in de beveiliging moet worden opgenomen dat een cao van toepassing is. De eis van FNV en CNV dat dit de cao Particuliere Beveiliging – afgesloten met de Nederlandse Veiligheidsbranche – moet zijn, verwerpt de VBe NL. Directeur Leon Vincken: “Wij hebben met vakbond De Unie een uitstekende cao Beveiliging afgesproken voor leden van onze vereniging. Onze cao is minimaal gelijkwaardig en op meerdere punten – zoals beloning, scholingsfaciliteiten en werktijden van de medewerkers – zelfs beter dan de cao Particuliere Beveiliging. Er wordt nu onrust gezaaid, wat niet goed is voor Schiphol, de passagiers en de beveiligers en dat betreur ik. Ik begrijp het standpunt van de vakbonden absoluut niet. Zeker omdat de cao Beveiliging ver uitsteekt waar het vakbondsspeerpunten betreft ten opzichte van de andere cao. Onze cao Beveiliging past prima in de eisen voor komende aanbestedingen ook die van Schiphol. Getuige ook dat een van onze leden reeds jarenlang werkzaamheden uitvoert op Schiphol.”

Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden

VBe NL betreurt dat de vakbonden fake news blijven verkopen rondom de komende aanbesteding op Schiphol. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent de cao Beveiliging en heeft ingestemd met deze cao in de beveiligingsbranche die van toepassing is voor leden van VBe NL. Dus ook voor werknemers in de luchthavenbeveiliging. “De suggestie van de vakbonden dat er concurrentie op arbeidsvoorwaarden gaat ontstaan is aantoonbaar onjuist”, aldus VBe NL. “Wij roepen iedereen op het hoofd koel te houden en geen onnodige onrust te veroorzaken.”

Recente Berichten

VVNL groeit: meer leden (283) en meer omzet

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Schrijf je in voor de nieuwsbrief