Veiligheidsdomein brede inzet erkend

Erkenning voor integrale mkb-bedrijfsvoering in de regio’s binnen het veiligheidsdomein. De cao Beveiliging is door de minister gedispenseerd.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met de dispensatie van de cao Beveiliging onderschreven dat het van belang is voor de bedrijven aangesloten bij VBe NL om een eigen cao te voeren. Een eigen cao voor het bredere particuliere veiligheidsdomein. Erkenning voor integrale bedrijfsvoering in de regio’s en samenhang van veiligheidswerkzaamheden binnen de uitvoerende mkb-bedrijven. Dit is een felicitatie voor alle inspanningen van de laatste jaren om toekomstbestendig onze veiligheid te kunnen realiseren. Veiligheid door vakbekwame professionals. In de nacht op pad tijdens hun ronde, tussen het winkelend publiek, de reizigers op de luchthaven, tijdens onze festivals en evenementen of onderweg waar stevig aan onze infrastructuur wordt gewerkt samen met onze verkeersregelaars. Werken in het veiligheidsdomein is veelzijdig, kent veel variatie en kansen voor werknemers om zich te specialiseren en te bekwamen. Onze cao Beveiliging is daar ondersteunend aan. Geeft de nodige ruimte en doet een beroep op de eigen regie, van bedrijven lokaal en van de werknemers in die bedrijven. Alleen zo kun je kwaliteit en betrokkenheid garanderen en dus onze veiligheid optimaliseren. Daar staat VBe NL samen met de De Unie voor.

Werken bij VBe NL bedrijven wordt eerste keuze van werknemers

We zijn er nog lang niet. Dit is een eerste stap. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, het domein tussen publieke en particuliere taken verschuift, de opdrachtgevers worden veeleisender en de werknemers moeten op het thuisfront nog meer schakelen, tussen voldoende inkomen, vrije tijd en zorgtaken. De cao Beveiliging is hierbij een hulpmiddel. Met een nieuwe Digi-C ronde gaan we dit hulpmiddel samen met alle deelnemende werknemers en werkgevers verder verfijnen. Maar tegelijkertijd blikken we ook vooruit, zitten we niet stil en worden er alweer initiatieven ontplooit die onze bedrijven en werknemers nog sterker zullen positioneren op de arbeidsmarkt. Werken bij een VBe NL aangesloten bedrijf wordt straks de eerste keuze als een werknemer wil werken in het veiligheidsdomein. Een sterke ambitie. Een ambitie die we met enthousiasme omarmen.

Dialoog en samenwerking

Natuurlijk, we staan niet alleen in dit domein. Er zijn vele spelers die allen vanuit hun eigen belangen ambities hebben. Dat houdt onze sector scherp. Zoals bij het tot stand komen van ieder veiligheidsplan wordt juist de kracht gevonden in het gesprek over alle belangen die van invloed kunnen zijn. Het opzoeken van vermeende tegenpolen of juist versterkende krachten gaan we daarom niet uit de weg. Dialoog en samenwerking opzoeken blijft van belang om onze ambities te bereiken. Zo hebben we immers ook de cao Beveiliging kunnen bouwen en verankeren als dé cao voor het veiligheidsdomein.

Leon Vincken
Directeur VBe NL

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief