Uitreiking SDR-training als beloning voor deelname cao-inzet

Twee beveiligers mogen een SDR-training volgen door hun deelname aan de cao-inzet.

Tekst: Jan Spijk

Hans Popelier, objectbeveiliger bij Eye Watch Security Group in Venray en Gladys Geerlings, luchtvaartbeveiliger bij CTSN op Schiphol hebben een driedaagse SDR-training (Search, Detect en React) gewonnen door hun inbreng voor de cao Beveiliging via Digi-C. Met Digi-C konden alle werknemers aangeven wat zij belangrijk vonden voor de cao-onderhandelingen. Een unicum, omdat bij de reguliere cao’s alleen vakbondsleden de inzet mogen bepalen. In totaal namen 400 werknemers deel aan de enquête, waarvan 100 in het panel tijdens de onderhandelingen. Digi-C is een initiatief van het Sociaal Fonds Cao Beveiliging waarin VBe NL en vakorganisatie De Unie samenwerken. Werknemers kunnen dit jaar opnieuw aangeven wat zij belangrijk vinden voor de komende cao-onderhandelingen.

Was dit de eerste keer dat je een bijdrage leverde voor de cao-inzet?

Hans: “Inderdaad. Ik zag het voorbijkomen en dacht: waarom niet. Vaak vul je iets in en hoor je niets meer. Ik ben vakbondslid, maar had nog niet eerder op deze manier mijn invloed aangewend voor de cao-onderhandelingen. Vaak sta je er niet bij stil dat je je bijdrage kunt leveren aan de cao-inzet.”
Gladys: “Het was voor mij de eerste keer. Ik ben met een collega naar een bijeenkomst geweest waar we enkele onderwerpen besproken hebben. Vervolgens kreeg ik per mail een korte vragenlijst voorgelegd. We hadden enkele vragen, maar kregen daar helaas geen feedback op. Ik heb dit ook met de HR-manager besproken.”

Wat was jouw inbreng voor de cao-inzet?

Gladys: “De reiskosten en de sta-tijden op Schiphol. Ik zag op mijn salaris dat ik minder reiskosten kreeg en snapte dat niet. Je mag op Schiphol maximaal twee uur tijdens een dienst staan, maar soms wordt dat meer. Dat komt door personeelstekorten. Sommige mensen haken af door ziekte of verschijnen helemaal niet. Ook hangt het soms af wanneer een vliegtuig binnenkomt. Daarin kan vertraging zitten.”
Hans: “Dat werkgevers zich moeten houden aan de cao-afspraken. Meedoen aan een cursus betekent niet altijd dat de cursusdag voor beveiligers automatisch wordt doorbetaald. Een cursus volgen is ook in het belang van werkgevers vind ik. De cao-afspraken zijn niet altijd populair bij werkgevers. Ik vind het ook goed om voor jezelf op te komen. Dat zeg ik ook tegen collega’s. Nu is dat wel moeilijk voor een beveiliger die nog geen vaste aanstelling heeft. Die is dan bang dat hij die vaste aanstelling niet krijgt.”

Wat vind je van het uiteindelijke cao-resultaat?

Hans: “Ik ben tevreden en zou het willen waarderen met een 7. Vooral het zelfroosteren vind ik erg belangrijk. Je kunt nu samen met collega’s roosters maken en rekening houden met elkaars wensen. Een hele goede zaak om het op die manier te doen.”
Gladys: “Ik heb hierover niet echt een oordeel, omdat ik niet alles heb kunnen lezen. Ik vind wel belangrijk dat er een cao is. Mijn werkgever wil wel hard gaan werken aan het beperken van de lengte van de sta-tijden. In een gesprek met de kwaliteitsmanager heeft hij toegezegd dat hij streeft naar maximaal 2½ uur. Ik weet uiteraard niet of dit gaat lukken. Het is hard werken op Schiphol, dat is zeker. Ik zou een volgende keer zeker weer meedoen aan een dergelijke enquête om de cao-inzet te bepalen.”

Lees hier meer over het cao-akkoord 2018-2019 en bekijk de Digi-C rapportages.

Je gaat nu een SDR-training volgen. Wat verwacht je?

Gladys: “Als je op Schiphol op de Security Filter werkt controleer je passagiers en moeten ze soms op verzoek hun bagage open maken. Niet iedereen vindt dit leuk. Dan let je al op zaken hoe iemand zich gedraagt. We hebben een portofoon bij ons om melding te maken als er iets naar jouw gevoel niet klopt. Ik ken SDR niet, maar in de beveiliging wordt profiling steeds belangrijker.”
Hans: “Dat is moeilijk te zeggen, maar het is een nieuwe kijk op de beveiliging heb ik begrepen. Dat je sneller afwijkende zaken ziet. Ik zou het mooi vinden om deze training samen met andere collega’s te volgen. Een collega heeft dit voorgesteld aan mijn werkgever, maar daarop heeft hij nog geen antwoord gekregen.”

Geef uw inbreng voor de komende cao-inzet

Werknemers die zich willen aanmelden voor het online panel, actief betrokken willen zijn bij de cao-onderhandelingen én hun stem willen geven over het eindresultaat kunnen dat doen door een mail te sturen naar info@sfcb.nl. U moet dan wel in dienst zijn bij een werkgever die lid is van VBe NL.

Op de foto v.l.n.r. Niels van Tol namens het SFCB, Hans Popelier, Marijke Tuninga (SFCB-bestuurder) en Gladys Geerlings

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief