De spanning loopt op

VBe NL accepteert geen monopolistisch gedrag, aldus Leon Vincken in zijn blog.

VBe NL is een pracht organisatie en sterke partner voor beveiligingsbedrijven van Schiphol tot de verkeersregelaar onderweg, van voetbalstadion tot in de winkel. Je ziet onze mensen intussen overal om je heen. Logisch. VBe NL is een club die aan de weg timmert. Die niet focust op zekerheid voor aanbestedingen voor vijf jaar maar investeert in kwaliteit en samenwerken op basis van respect en gelijkwaardigheid. Oog houden voor risico’s en waar mogelijk preventief voorkomen dat het fout gaat. Ondernemerskracht wordt dat ook wel genoemd.

Die kracht is ruim vijf jaar geleden getoond met het besluit om een brede sectorale cao voor het veiligheidsdomein te bouwen. En met succes. Zie onze aantrekkingskracht, tevreden ondernemers en tevreden vakmensen. En we bouwen door. Ook deze maand schrijven we weer nieuwe leden bij. We zijn er nog lang niet. De cao 2018-2019 is een beweging. Een cao waar je voor het eerst je vragen direct met een antwoord terug kunt vinden. Geen tijd om de komende jaren vast te zitten in een cao waar de volgende acties al om de hoek kijken, een cao die doorstroom van werknemers beperkt met harde grenzen binnen ons veiligheidsdomein. Dat belemmert groei, opleiding en onze arbeidsmarkt. We kennen al genoeg schotten en hokjes.

Natuurlijk is de Nederlandse Veiligheidsbranche boos op VBe NL. In haar reactie op onze uitnodiging tot gesprek schrijft ze dat VBe NL de vloer aanveegt met de cao Particuliere Beveiliging. Zeker, het kan confronterend zijn als de buren een sterk eigen cao-product hebben en hier transparant over zijn. Transparant zodat ondernemers snel kunnen zien welke keuzes er zijn die het best passen bij kwaliteit en veiligheid van hun klanten. Wat onze leden aan gaat past hierbij niet een algemeen verbindend verklaring van de cao Particuliere Beveiliging. Vandaag hebben wij dat dan ook kenbaar gemaakt aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onze boodschap is helder: VBe NL accepteert geen monopolistisch marktgedrag van enkelingen. Eerlijke concurrentie en level playing field begint met respect voor elkaars positie en niet het opleggen van je wil aan de ander.

Helaas is een gesprek hierover en samenwerking blijkbaar nog niet mogelijk. Een gemiste kans voor alle mkb-ondernemers en hun duizenden werknemers in onze sector. Maar goed er is nog altijd een keuze. Want met of zonder een AVV, de cao Beveiliging is een gegeven en deze groeit verder de komende jaren. En ja dan lopen de spanningen soms op. Maar ook die zijn van voorbijgaande aard want uiteindelijk is iedereen gebaat bij constructieve samenwerking.

Morgen weer een nieuwe toekomst. Werk ze allemaal en blijf veilig.

Leon Vincken
directeur VBe NL

 

Recente Berichten

NVB veroorzaakt onnodig onrust

The Protection Company BV

Wil de echte pa(a)shaas opstaan?

AA-Security

Schrijf je in voor de nieuwsbrief