VBe NL vraagt dispensatie voor de cao Particuliere Beveiliging

VBe NL zoekt de dialoog met de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) rond de dispensatie voor de cao Particuliere Beveiliging.
Ook vraagt VBe NL hiervoor aandacht bij de Tweede Kamer en het kabinet.

Cao Beveiliging

Al jaren heeft VBe NL een eigen cao Beveiliging. Er is recent een nieuw akkoord afgesloten met De Unie. VBe NL is inmiddels uitgegroeid tot de grootste werkgeversvereniging in de particuliere beveiliging (ruim 90 bedrijven met 5.000 werknemers). De bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die lid zijn van VBe NL opereren bij opdrachtgevers in hun lokale omgeving en zijn divers in het aanbieden van hun diensten. Dat gaat van verkeersregelaars, evenementenbeveiligers, mobiele surveillance, alarmcentrales tot objectbeveiliging. Het gemiddeld aantal werknemers is tussen de 50-100.
Directeur Leon Vincken: “De eigen cao Beveiliging is hierop afgestemd en biedt voor mkb-werkgevers en werknemers meer vrijheid om zelf afspraken te maken over onder andere werktijden en opleidingsinspanningen die juist passen bij het innovatieve en ondernemende van dit soort bedrijven. De salarissen liggen daarnaast hoog. Er is meer financiële ruimte voor alle werknemers door de kleinschaligheid. De cao Beveiliging ligt hierdoor goed in de markt.”

Stopt deze ontwikkeling?

Deze arbeidsvoorwaarden, hogere beloning, de innovatiegroei en regionaal maatwerk worden echter voor minstens 5 jaar een halt toegeroepen als VBe NL-leden geen dispensatie krijgen van de cao Particuliere Beveiliging die afgesloten is tussen de NVB en vakbonden FNV, CNV en De Unie Security.

Waarom kan de NVB dan wel werken met de cao Particuliere Beveiliging?

Gelijkwaardigheid staat bij VBe NL hoog in het vaandel. Leden van VBe NL hebben een gelijkwaardig stemrecht. Ook als het gaat om arbeidsvoorwaarden, het grootste bedrijf kan hierdoor geen concurrentievoordeel behalen. Het stemrecht bij de Nederlandse Veiligheidsbranche wordt bepaald door de hoogte van de omzet van een lid. Met dit statutenbeleid hebben drie internationale grootbedrijven de meerderheid van de stemmen. Door de capaciteitsgrootte kan deze meerderheid strakke cao-regels opstellen die grote bedrijven makkelijk kunnen hanteren maar voor mkb-bedrijven een doorn in het oog zijn. De markt lijkt hierdoor sterk gemonopoliseerd te worden door niet breed gedragen belangen. Hetgeen ook al opvalt uit het zeer nipte draagvlak bij werknemers.

Respect voor ieders ondernemingsgrootte

VBe NL heeft een brief gestuurd naar de Nederlandse Veiligheidsbranche met het verzoek om op korte termijn een gesprek te voeren om te bespreken of leden van VBe NL gedispenseerd kunnen worden van de cao Particuliere Beveiliging.

Lees hier de brief aan de NVB

Aandacht gevraagd bij de Tweede Kamer en kabinet

VBe NL heeft in het belang van haar leden, de sector en de toekomst voor de veiligheid in Nederland de ministers Grapperhaus en Koolmees verzocht om kritisch te kijken naar deze ontwikkeling en voor de cao Particuliere Beveiliging geen algemeen verbindend verklaring te verstrekken zonder dispensatie van de mkb-bedrijven met de cao Beveiliging. In samenwerking met MKB-Nederland is in december aan de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aandacht gevraagd voor aanpassing van de AVV-wetgeving.

Download hier de Speerpunten MKB-Nederland voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Recente Berichten

Shedd Nederland

Een politieke show

Benchmark VVNL 2022: groei leden, omzet én flexarbeid

240 (and counting)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief