VBe NL spurt naar 95 leden met nieuwe cao Beveiliging

Steeds meer bedrijven zoeken VBe NL op, aldus een trotse Leon Vincken in zijn eindejaarsblog.

Trots kijk ik terug op al het werk dat is verzet dit jaar. Leden, bestuur en het team van de werkorganisatie hebben hard getrokken om onze doelen te bereiken. DANK met hoofdletters is op zijn plaats. VBe NL is de partner voor vernieuwing en frisse blik in de particuliere beveiliging en crowdmanagement. Dat vinden intussen 95 leden. Dat leest u goed, 95 bedrijven! Steeds meer bedrijven zoeken ons op en willen het verschil maken in hun regio. Willen bij ons horen. Onze visie op kwaliteit en gelijkheid zijn meer en meer herkenbaar en gewenst.

Oproep om te volgen

De nieuwe cao Beveiliging, na het akkoord van werknemers en unaniem van onze ALV, getuigt van dit steeds groter wordende draagvlak in de sector en behoefte om het anders te doen. Ik roep daarom ook vanaf deze plek onze collega’s bij De Nederlandse Beveiligingsbranche op om hierin te volgen en gezamenlijk de sector nóg aantrekkelijker te maken op onze arbeidsmarkt. Dat is keihard nodig. We constateren nu al grote tekorten en concurrentie vanuit aanpalende sectoren. De cao Beveiliging maakt verschil lokaal in de regio en bewijst haar zelfstandige plek al jaren. Het is een sterk arbeidsmarktinstrument dat werknemer en werkgever verbindt en ondersteunt in wederzijdse gelijkheid en transparantie. Niet langer gestold wantrouwen met pagina’s vol van ‘u moet’ en ‘gij zult’. Nee, een set arbeidsvoorwaarden die uitnodigen tot samenspraak en afstemming. Tot investeren in elkaar. Ontplooiing en regie over werktijden naast flexibiliteit en een sterke salarisparagraaf. Bedrijven die zich kunnen en durven te onderscheiden en de bereidheid hebben om samen met hun werknemers een andere toekomst in te slaan verdienen hiervoor groot respect. Zij bouwen aan werkgelegenheid en behoud van vakkrachten. Zo’n cao moet geen last hebben van een cao voor grootbedrijven met aandeelhouders onder continue druk van complexe grote aanbestedingen, waardoor de marges minder ruim zijn. Daar is de cao Beveiliging niet voor bedoeld. Deze zoekt juist ruimte om te investeren zonder hinder van een algemeenverbindendverklaring van de grootste, de cao Particuliere Beveiliging.

Routeplan 2019

Natuurlijk er is veel meer om trots op te zijn, zoals ons jaarlijkse Routeplan dat ons de weg wijst, zo ook voor 2019. We concentreren ons daarin niet alleen op groei en de cao maar juist ook op kwaliteit, met de lancering van een integraal kwaliteitslabel en een aanpak voor de tekorten op de arbeidsmarkt, bredere opleiding voor werknemers en positioneren van de verkeersregelaars. Vanzelfsprekend ontbreekt het in 2019 ook niet aan onze vele netwerkactiviteiten en belangenbehartiging bij onze stakeholders en in politiek Den Haag. Of de dagelijkse ondersteuning van onze leden bij al hun ondernemersvragen. De weg van VBe NL is helder we zijn er voor al onze leden groot of klein, ze zijn gelijk en bepalen samen wat onze marsroute is.

Het jaar 2019 staat voor de deur, de route is uitgestippeld, ik zie het bord 100 al voor me.

Fijne veilige feestdagen en een gezond ondernemend 2019, samen met alle dierbaren om u heen.

Leon Vincken
Directeur VBe NL

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief