Akkoord bereikt over nieuwe cao Beveiliging

VBe NL en vakbond De Unie hebben een resultaat bereikt over een nieuwe eenjarige cao Beveiliging (1 oktober 2018 – 1 oktober 2019). VBe NL legt het resultaat met een positief advies aan de leden voor die hierover 19 december een oordeel geven.

De belangrijkste uitkomsten op een rij:

Loon
De salarissen stijgen met 2,37%. De salarisstijging gaat in per 1 mei 2019.

Deel A en B samenvoegen
Partijen hebben verdere stappen gezet om deel-A en deel-B van de cao samen te voegen en om een aantal artikelen duidelijker te formuleren.

Zelfroosteren
De pilot zelfroosteren wordt met minimaal 2 bedrijven uitgebreid.

Leerrekening
Afgesproken is dat werknemers naar rato 150 euro per jaar kunnen ontvangen voor opleidingen in het veiligheidsdomein. Het bedrag op deze leerrekening kan oplopen tot maximaal 750 euro.

Verlofdagen
Afgesproken is dat werknemers het recht hebben om 3 dagen aan te wijzen om vrij te zijn, buiten de zomermaanden en schoolvakanties in de regio.

Personeelstekort
Er komt uiterlijk per 1 juli 2019 een sociale mediacampagne om meer personeel te werven. Dit moet de werkdruk verlagen.

EHBO/BHV
Voor veel werknemers is niet bekend wie BHV en EHBO is opgeleid. Afgesproken is dat in ieder geval 70% straks moet weten wie zulke diploma’s heeft.

Beste cao in de beveiligingsmarkt
VBe NL ziet dit resultaat als een duidelijke investering in de toekomst van medewerkers. Onderhandelaar en directeur Leon Vincken van VBe NL: “De gemaakte afspraken voor deze cao laten zien dat de salarissen gemiddeld 3% hoger liggen dan de afgesloten cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Ook zijn er betere afspraken gemaakt op het gebied van werktijden en afstemming tussen baan en privéleven. VBe NL en De Unie willen investeren in de toekomst van medewerkers en starten voor de beveiliging met een unieke leerrekening. Dit geldt voor alle werknemers in de beveiliging.” Ook is hij tevreden dat dit resultaat bereikt is zonder actie te voeren. “We hebben alle werknemers geraadpleegd met een enquête via Digi-C. Wij zien deze cao als voorbeeld voor de hele beveiligingssector waarbij er in de toekomst geen onderscheid meer moet worden gemaakt tussen de verschillende disciplines in de beveiliging.”

Download hier het resultaat cao Beveiliging 2018-2019

Digi-C resultaten:

Digi-C rapport cao Beveiliging 2018

Digi-C rapport cao Beveiliging 2018 verdiepingsvragen

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief