“Meer regie voor werknemers én werkgevers”

Op 12 juni kwamen ondernemers van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland bijeen op de Algemene Ledenvergadering.

De bijeenkomst startte met een presentatie van Alex Hermans (Fortas) over de pilot van het zelfroostersysteem van Intus. Een innovatief systeem in de branche, dat wordt gefinancierd door het Sociaal Fonds Cao Beveiliging. Doel is werknemers meer regie geven over hun eigen rooster en daarmee een betere gezonde balans krijgen tussen werk- en privétijd. Een goede ontwikkeling in de huidige drukte van onze maatschappij met hoge verwachtingen rondom veiligheid. Hermans: “Werknemers kunnen met het plannen van hun diensten rekening houden met hun partner, familie en starttijd van de sportclub van hun kinderen. Van het volledig plannen van de eigen dienstlijst of het inplannen van je beschikbaarheid en voorkeursdiensten op bepaalde dagen is mogelijk.”

Drie fasen

Het zelfroostersysteem bestaat uit drie fasen. In de eerste fase maakt iedere werknemer zijn ideale rooster of maakt zijn beschikbaarheid kenbaar. In de tweede fase ruilen werknemers diensten met elkaar op suggestie van het plansysteem dat checkt op competenties, voorkeuren klanten en locaties. Hierdoor is een gelijke ruil mogelijk. Tot slot vullen de planners de lege diensten in. Planners hebben met het systeem een grote zorg minder. Het systeem voorziet in alle verplichtingen van de cao Beveiliging en Arbeidstijdenwet. Het’ blauwe ogen principe’ en lijstjes met voorkeuren van werknemers die wensen gehonoreerd willen zien, behoort tot de verleden tijd. Naar verwachting wordt 40-70% van alle roosterwensen overgenomen. Het percentage zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid wensen. De ALV reageerde erg positief over de ontwikkeling en enkele ondernemers hebben aangegeven om ook te willen gaan zelfroosteren. Investeren in werknemers is de enige oplossing om het groot verwachte tekort op de arbeidsmarkt aan te pakken. Zelfroosteren helpt hierbij.

Sterke groei vereniging

Na deze presentatie werd de jaarrekening gepresenteerd. De vereniging investeert veel in ondersteuning van leden, kennisontwikkeling en belangenbehartiging. De vereniging groeit sterk en de werkorganisatie wordt hierop ingericht. De jaarrekening is voor het eerst in jaren negatief. In 2017 mocht de vereniging weer 12 nieuwe leden verwelkomen en ook dit jaar loopt de teller verder op. Een quickscan onder de leden geeft aan dat leden erg tevreden zijn over de snelle en laagdrempelige ondersteuning, de communicatie en hulpmiddelen in hun dagelijkse ondernemerschap.

Verkeersregelaars/benchmark

Niet alleen beveiligingsbedrijven en media zoals NRC en BNR weten VBe NL te vinden, maar ook verkeersregelaarsbedrijven. De vereniging heeft recent tijdens een tweetal bijeenkomsten kennis gemaakt met een groep nog niet aangesloten verkeersregelaarsondernemers. Zij zijn positief dat er een cao is voor verkeersregelaars maar nog huiverig om deze toe te passen door de forse concurrentie in de branche. Een fenomeen dat bekend is in de hele beveiligingsbranche. Echter wordt de arbeidsmarkt steeds krapper en worden goede arbeidsvoorwaarden ook voor deze groep belangrijker. De ALV steunt de VBe NL aanpak om meer verkeersregelaarsondernemingen aan zich te binden. Voorgesteld is om de cao voor verkeersregelaars toegankelijker te maken met een apart boekje. Leon Vincken, directeur VBe NL, toonde de leden de recente eigen ledenbenchmark. De cijfers geven leden stuurinformatie over de eigen ontwikkelingen in vergelijk tot alle leden van de vereniging.  Tijdens de ALV kwam verder aan bod de ontwikkelingen rondom de WPBR en afstemming met de politie en Justis, de Wet arbeidsmarkt in Balans, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het voortraject van de cao onderhandelingen van dit jaar.

Start cao-overleg

VBe NL is met vakbond De Unie, onder de naam Digi-C, gestart om de wensen en behoeften van werknemers en werkgevers te inventariseren, met als doel de dialoog over arbeidsvoorwaarden en opleiden zo breed mogelijk te voeren en niet te beperken tot leden van vakbonden. In de afgelopen periode zijn door een onafhankelijk onderzoeksbureau panelgesprekken gevoerd met werkgevers en werknemers. Op basis van die input wordt een enquête opgesteld die vervolgens verspreid wordt naar alle werknemers die vallen onder de cao Beveiliging. De resultaten zullen leidend zijn bij de volgende cao- onderhandelingen. Deze starten voor de zomer. Daar waar elders in sectoren cao’s moeizaam tot stand komen laat VBe NL samen met De Unie zien dat een gezamenlijke visie op de toekomst elkaar verder helpt. Het biedt ondernemingen kansen met werknemers die gestimuleerd en gehoord worden om vanuit hun professie een bijdrage hiertoe te leveren.

Recente Berichten

VVNL groeit: meer leden (283) en meer omzet

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Schrijf je in voor de nieuwsbrief