VBe NL: dé verkeersregelaarsbranche en werkgeversvereniging!

Dat er geen cao zou zijn voor verkeersregelaars vindt VBe NL een vorm van nepnieuws.

Al weer meer dan vijf jaar geleden tijdens de toetreding van de vakbonden FNV, CNV en De Unie, bij onze cao Beveiliging en het afscheid van de vakbond LBV, is voor het eerst gesproken over een wens om onze cao en branchevereniging open te stellen voor verkeersregelaars. Na statutenwijziging en bredere opzet van VBe NL voor alle crowd- en beveiligingswerkzaamheden is deze wens gerealiseerd. Sinds 2014 vallen verkeersregelaars onder de cao Beveiliging (deel-A – crowdmanagement). In de media zien we de laatste tijd meer berichten alsof er geen werkgeversvereniging en cao is voor deze beroepsgroep. Kennelijk zijn diegenen die dit in de media roepen meer met hun eigen belang bezig dan met dat van de beroepsgroep waar het om gaat. Inmiddels ligt er een prima cao Beveiliging voor onder andere verkeersregelaars met stevige arbeidsvoorwaarden. Op 1 januari 2018 stijgen zelfs de salarissen nog eens met 5%. Vakbonden blijken drukdoende te strijden en ultimatums te stellen voor een doel dat reeds is bereikt. Ware het niet dat ze er zelf voor gekozen hebben om niet meer deel uit te maken van deze cao en dat aan onze partner De Unie hebben overgelaten. Een bewuste keuze en nu dus een gemiste kans. Voor de verkeersregelaars zelf geen probleem, immers hun belangen worden door VBe NL en De Unie gezamenlijk goed ingevuld. Er ligt een cao opgesteld door werknemers en werkgevers. Een cao waar betrokkenen deel van uitmaken en volop inspraak in hebben en bij betrokken worden.

Ondernemersklimaat

VBe NL gaat voor werkgevers in deze branche nog een stap verder. Namens haar leden verkeersregelaars, zetten wij ons in voor het verbeteren van het ondernemersklimaat in dit werkveld. Zoals efficiënter pas aanvraag- en examineringsprocessen, strakkere wetgeving rondom het theorie-examen en kwaliteitsverbetering van opleidingen. Ook werken wij aan een goed arbeidsmarktperspectief voor de beroepsgroep door de combinatie met andere crowd- en beveiligingsactiviteiten. Werknemers kunnen bijscholen en eenvoudig bij hun werkgever een switch maken en hun arbeidsmarktpositie versterken.

Vereniging van verkeersregelaars

VBe NL vindt het langzamerhand tijd worden dat signalen over het ontbreken van een goede cao voor verkeersregelaars moet stoppen. Directeur Leon Vincken: “Een stop op nepnieuws en overbodige inspanningen die de beroepsgroep niet verder helpt. VBe NL wil samen met alle werkgevers van verkeersregelaarsbedrijven een verschil maken in de verkeersregelaarsbranche. Onze kernwaarden gelijkheid, kwaliteit en transparantie komen dagelijks tot uitdrukking en hebben zich goed bewezen met de kwaliteitsimpulsen voor (werkgevers van) beveiligers.” Niet voor niets is VBe NL de snelst groeiende beveiligingsbranche van Nederland, met inmiddels 80 organisaties die steeds meer ook verkeersregelaars onder hun hoede hebben. Van evenementen tot grootschalige inzet bij infrastructuur- en bouwwerkzaamheden. Vincken benadrukt: “Ook nu willen we samen met onze leden de verkeersregelaarsbranche verbeteren. Het begrip ‘samen’ vinden wij belangrijk omdat ieder bedrijf volgens ons recht heeft op het maken van verbeteringen in de branche. VBe NL is een branchevereniging met veel ervaring op het gebied van professionalisering van een branche waar hevige concurrentie en de positie van een aantal grote spelers bepalend zijn en de begrippen kwaliteit en gelijkheid nog volop in ontwikkeling zijn. Wij willen samen bouwen aan een veiliger Nederland met een voor ieder gelijk stemrecht.”

Voorlichtingsavonden

Het is niet meer dan passend dat beveiliging, crowdmanagement en verkeersregelaars samen in een branchevereniging acteren. De meerwaarde bewijst zich dagelijks voor de betrokken ondernemers.  Bent u als werkgever nog geen lid van VBe NL? Kom dan naar één van onze voorlichtingsavonden in 2018. De data hiervan volgen medio januari. Uw interesse kunt u kenbaar maken via info@vbe.biz.

Meer informatie op onze webpagina verkeersregelaars

Recente Berichten

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Independant Safety Management Security B.V.

Security Support

Schrijf je in voor de nieuwsbrief