Alle partijen akkoord met cao Beveiliging

Zowel de achterban van VBe NL als van De Unie hebben ingestemd met het eerder bereikte principeakkoord voor een nieuwe cao Beveiliging.

De cao Beveiliging 2017-2018 heeft een looptijd van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 (80 bedrijven met circa 5000 werknemers).

Ruimte voor loonsverhoging

Partijen hebben in de cao onder andere afspraken gemaakt voor een structurele loonsverhoging van 4% in 2018. De tabellonen in de crowdmanagement gaan zelfs met 5% omhoog. Daarnaast stijgt de eindejaarsuitkering voor de reguliere beveiliging naar 2,5%.

Eén cao voor crowdmanagement en beveiliging

Belangrijk onderdeel van de nieuwe cao is vernieuwing en samenvoeging van al bestaande arbeidsvoorwaarden. Hiermee willen partijen benadrukken dat de verschillen tussen werknemers en werkgevers in diverse onderdelen van crowdmanagement en reguliere beveiliging steeds kleiner worden. Verkeersregelaars maken daarom ook nadrukkelijk onderdeel uit van de cao en krijgen hiermee een volwaardig arbeidsvoorwaardenpakket. Verder zijn zo veel mogelijk wetteksten geschrapt en is de cao op alle onderdelen vereenvoudigd. Zo worden de arbeidstijden vereenvoudigd en zoveel mogelijk samengevoegd voor alle werkvelden en wordt zelfroosteren voor werknemers sterk gestimuleerd.

Marktpositie

De cao is meer toegankelijk en praktischer, werkgelegenheid krijgt door deregulering en aandacht voor de mkb-bedrijfsetting van de beveiliging en crowdmanagement meer kansen. De positie van de beveiligingsbedrijven op de markt wordt versterkt door investeren in ruimte voor professionaliteit en kwaliteit van hun werknemers.

Lees ook: Modernisering in principe-akkoord cao Beveiliging

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief