Modernisering centraal in principeakkoord cao Beveiliging

VBe NL heeft met De Unie een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao Beveiliging (80 bedrijven met circa 5000 werknemers) met een looptijd van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018.

Het bereikte resultaat wordt positief aan de leden voorgelegd. Belangrijk onderdeel van de nieuwe cao is vernieuwing en samenvoeging van al bestaande arbeidsvoorwaarden. Hiermee willen partijen benadrukken dat de verschillen tussen werknemers en werkgevers in diverse onderdelen van crowdmanagement en reguliere beveiliging steeds kleiner worden.  Daarom is er een nieuw algemeen cao-deel opgesteld die op alle werknemers van toepassing is. Essentiële verschillen zijn ondergebracht in een deel crowdmanagement (onder andere evenementen- en horecabeveiliging, verkeersregelaars en basishulpverlening) en een deel reguliere beveiliging (onder andere mobiele surveillance, object- en luchthavenbeveiliging). Deze verschillen zijn fors teruggebracht dan in de oude cao het geval was. Verkeersregelaars maken ook nadrukkelijk onderdeel uit van de cao en krijgen hiermee een volwaardig arbeidsvoorwaardenpakket.

Eenvoudiger

Verder zijn zo veel mogelijk wetteksten geschrapt en is de cao op alle onderdelen vereenvoudigd. Zo worden de arbeidstijden vereenvoudigd en zoveel mogelijk samengevoegd voor alle werkvelden en wordt zelfroosteren gestimuleerd. De cao is meer toegankelijk en praktischer, werkgelegenheid krijgt door deregulering en aandacht voor de mkb-bedrijfsetting van de beveiliging en crowdmanagement meer kansen. De positie van de werknemer wordt verder versterkt met meer ruimte voor het uitoefenen van hun vak en investeren in kwaliteit.

Ruimte voor loonsverhoging

Partijen hebben in de cao onder andere afspraken gemaakt voor een structurele loonsverhoging van 4% in 2018. De tabellonen in de crowdmanagement gaan zelfs met 5% omhoog. Daarnaast stijgt de eindejaarsuitkering voor de reguliere beveiliging naar 2,5%. In 2018 willen cao-partijen werknemers meer raadplegen bij de cao en de inzet van de cao-onderhandelingen. Dit wordt de komende tijd nog nader uitgewerkt. Zowel De Unie als VBe NL vinden de cao-resultaten evenwichtig en recht doen aan de inzet van beide partijen. Leon Vincken, onderhandelaar namens VBe NL zegt hierover: “De cao biedt aan de ene kant meer ruimte aan ondernemerschap zonder overregulering en biedt werknemers ruimte en regie voor het uitoefenen van het beveiligingsvak en overleg op bedrijfsniveau.”

VBe NL raadpleegt de leden op 18 oktober in De Meern over het bereikte resultaat.

Foto: Victor Kloos (links) van De Unie en Leon Vincken van VBe NL schudden elkaar de hand na het gesloten principe-akkoord

Lees ook het volledige Principeakkoord cao Beveiliging 2017-2018

 

Recente Berichten

NVB veroorzaakt onnodig onrust

The Protection Company BV

Wil de echte pa(a)shaas opstaan?

AA-Security

Schrijf je in voor de nieuwsbrief