Joost van den Boorn nieuw bestuurslid VBe NL

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) heeft dinsdag 13 juni Joost van den Boorn gekozen als nieuw bestuurslid.
Hij is directeur van beveiligingsbedrijf Intergarde, gevestigd in Maastricht en marktleider in Zuid-Nederland. Directeur Leon Vincken van VBe NL in een toelichting: “We hebben gezocht naar geografische spreiding en ook naar bestuurlijke competenties en ervaring. Joost kan met een frisse blik vanuit onze poot reguliere beveiliging de vereniging verder ondersteunen naar de toekomst toe.” Joost staat verder voor de visie van VBe NL op het gebied van gelijkheid, kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Eenduidige aanpak en uitleg Wpbr

Ook wil hij zich in het bestuur sterk maken voor een eenduidige aanpak en uitleg vanuit politie en justitie over toepassing en uitvoering van de Wet particuliere beveiliging en recherchebureaus). “In Joost krijgt het bestuur een ervaren en kundige kracht in verdere groei en professionalisering van onze vereniging. De VBe NL groeit en bedrijven voelen zich duidelijk thuis bij deze moderne netwerkorganisatie”, aldus Leon Vincken.

Integriteit

Joost van den Boorn licht zijn motivatie graag toe: “De kernwaarden van VBe NL gelijkheid, kwaliteit en transparantie sluiten niet alleen bij mijn organisatie aan, maar ook bij mijn persoon. Vanuit eigen optiek zou ik hier nog graag mijn kernwaarde integriteit aan willen toevoegen. Een branchevereniging die luistert naar ieder lid ongeacht de grootte van een onderneming waarbij het kwaliteitsstreven boven aan de agenda van het bestuur staat.”

Hij vindt verder dat er binnen de branche volop ruimte is voor VBe NL. “Ook in onze branche willen mensen graag kunnen kiezen. VBe NL heeft in de voorbije jaren op voldoende fronten laten zien dat zij onderscheidend is. Een verdere groei in ledenaantal bij de VBe NL zal voor een meer evenwichtig speelveld binnen de branche zorgen zodat de door de VBe NL na te streven kernwaarden ook voor de gehele branche van toepassing zullen zijn.” Joost is tevens penningmeester en vice-voorzitter.

Lees ook het interview met Joost van den Boorn in de VBe NL nieuwsbrief van mei 2016

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief