Samen alert

In zijn weblog gaat directeur Leon Vincken van VBe NL in op de risico’s van aanslagen en wat dat betekent voor de alertheid van met name beveiligers.

En dan is het weer volop alertheid. Eén gruweldaad en de scherpte is van ieders houding en gelaatstrekken af te lezen. Ja het kan iedere dag, ieder moment en overal in willekeurige omstandigheden. Je kunt er zomaar middenin zitten, zoals in het Pinksterweekend in Londen. Een terroristische aanval of een plotselinge crisissituatie op een plek waar veel toeristen zich verzameld hebben. Of een drone die zo maar vanuit het niets…. Bedenk het maar, we zijn creatief genoeg. Maar zijn we ook zo creatief als het gaat in het geval van what if? The moment after, the day after? Ja, de emotie, verontwaardiging, de brede reactie van publiek, politiek en talkshows. Die is bekend.

Maar hoe zit het met de mensen uit de frontlinie? De beveiliger die de dag daarna weer klaar moet staan en weer voorbereid moet zijn voor dat ene willekeurige moment. Dat als het maar even kan te voorkomen. Die vertrouwt op zijn kwaliteiten en competenties, op zijn opleiding en ervaring. Op zijn medecollega’s, leidinggevenden en baas, dat het niet gebeuren zal en als het gebeurt dat hij adequaat en snel zal handelen samen met zijn team om de schade en omvang maximaal te beperken. De dagelijkse incidenten en standaard basics van beveiligen zijn we wel stevig de baas. Maar komen we in de kern niet altijd met alle ogen, oren, camera’s en technieken, met alle goed doordachte plannen, toch net iets tekort? Is het niet zo dat de wereld om ons heen zo complex en veeleisend geworden is dat die verantwoordelijkheid voor veiligheid anders ingericht moet worden? Wordt het niet langzaam tijd dat we onze kinderen thuis en op school bijbrengen wat veiligheidsbewustzijn is en hoe te handelen? Ja, het komt gelukkig niet vaak voor en we worden eerder geconfronteerd met onvoorziene situaties in het verkeer en huis- en tuinongelukken. Maar een voorbereid mens telt voor twee en samen kunnen we zoveel meer.

Op ons symposium in maart van dit jaar werd dat onder andere door Ran Cohen (SDR Academy, zie foto) en Sandra Keijer (ministerie Defensie) duidelijk gesteld. We kunnen het niet alleen. Samen in de keten met vertrouwen in ieders rol en verantwoordelijkheid. Daarbij is iedereen nodig en spreken we dezelfde taal, weten we hoe niet passend gedrag en situaties te herkennen en wat te doen. VBe NL gaat voor haar leden de komende periode haar accent naar een meer preventieve en proactieve rol verleggen. De eerste stappen zijn gezet tijdens een real life oefening waarbij eigenaar en beveiliger samen op pad gaan. VBe NL is op pad samen met haar partners en groeiend aantal leden die geloven en rekenen op elkaar. Samen staan we klaar en zijn alert en voorbereid. Ook voor de dag erna wanneer we klaar moeten staan voor die collega die op pad is voor de volgende klus en weet dat hij die samen klaart met zijn omgeving.

Juist ook die dagen erna die verdienen extra aandacht. De wereld van morgen kan voor een beveiliger, een organisatie, ja voor ons allemaal zomaar anders zijn. Ook daarop willen we als het even kan, voorbereid zijn.

Veilige zomer.

Leon Vincken, directeur VBe NL

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief