Verkeersregelaars vallen al sinds 2014 onder cao!

VBe NL en sociale partners hebben met verbazing kennis genomen van een bericht (18 januari) in de Financiële Telegraaf.

Daarin wordt opgeroepen tot een cao voor verkeersregelaars, terwijl deze groep werknemers al sinds 2014 onder de cao Beveiliging valt. Sinds 2014 hebben sociale partners bij de Cao Beveiliging, werkgeverspartij Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en werknemerspartijen CNV Beveiliging en De Unie Security, verkeersregelaars ondergebracht binnen de werkingssfeer van de Cao Beveiliging. Verkeersregelaars zorgen op hun unieke wijze voor een veiliger Nederland door in het publieke domein en het private bij evenementen, het verkeer in goede en veilige banen te leiden.

Passend loon

Directeur Leon Vincken van VBe NL: “Verkeersregelaars horen volgens sociale partners daarmee bij uitstek tot de groep werknemers die zich bezighouden met crowdmanagement activiteiten. Deze zijn allen ondergebracht in de Cao Beveiliging. Daarmee hebben bedrijven die deze cao toepassen en lid zijn van VBe NL een prima cao die voorziet in passend loon en secundaire arbeidsvoorwaarden. De Cao Beveiliging reguleert hiermee de markt en biedt gezonde concurrentieverhoudingen op basis van kwaliteit binnen de vereniging. Vanaf januari 2017 zijn in de Cao Beveiliging de functiebeschrijvingen voor verkeersregelaars op 3 verschillende niveaus opgenomen. Dit biedt onderscheid in functies, verantwoordelijkheden en salarisschalen. Verkeersregelaars en hun organisaties hebben hiermee een goed instrument om goede arbeidsvoorwaarden met elkaar overeen te komen. Arbeidsvoorwaarden die een gelijk speelveld ondersteunen.”

Betere opleidingen

De Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland staat samen met CNV en De Unie voor professionalisering, transparantie en gelijkwaardigheid, ook voor de verkeersregelaarsbranche. Niet alleen door een cao maar ook door betere opleidingen, snellere werkprocessen en heldere communicatie en informatievoorzieningen, hetgeen mede wordt gefinancierd en uitgevoerd door het Sociaal Fonds Cao Beveiliging.

Downloads:

Brief aan ondernemers over Verkeersregelaars cao

CAO Beveiliging 2016-2017

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief