Overeenkomst met Belastingdienst over inzet ZZP’ers in de beveiliging

Na intensief overleg heeft VBe NL de Belastingdienst kunnen overtuigen dat ook in de particuliere beveiliging de inzet van ZZP’ers mogelijk is. Hieraan zijn voorwaarden verbonden die vastgelegd zijn in de “Modelovereenkomst van opdracht vrije vervanging VBe NL”. De modelovereenkomst schrijft in een drietal documenten voor waaraan een opdrachtverlening aan een ZZP-beveiliger moet voldoen. Voldoen beveiliger en opdrachtgever in de praktijk aan de voorschriften dan is er voor de Belastingdienst geen sprake van een (fictieve) arbeidsovereenkomst en afdracht van loonheffing.

Unieke overeenkomst

Deze overeenkomst is uniek voor de beveiligingsbranche. Hiermee kunnen beveiligers die Zelfstandige Zonder Personeel zijn hun werkzaamheden zonder risico’s voortzetten. De volgende eisen gelden hiervoor:

  1. Verplicht gebruik van het voorgeschreven model, inclusief de daarbij behorende VBe NL Algemene Inkoopvoorwaarden ZZP’er
  2. Geen verplichting de werkzaamheden persoonlijk te verrichten, de zo genoemde vrije vervanging en daar zelf voor zorg dragen Werkzaamheden op eigen wijze verlenen, binnen het in de WPBR, veiligheidsplan en vergunningen bepaald (zoals bijvoorbeeld kledingsvoorschriften, pasgebruik)
  3. Toestemming voor het voeren van een beveiligingsorganisatie, oftewel een eigen ND-nummer

 

VBe NL ziet deze ontwikkeling als een steun in de rug voor ondernemers in de beveiliging om de kwaliteit van hun dienstverlening en noodzakelijke flexibele invullingen op specifieke momenten te kunnen waarmaken. Directeur Leon Vincken: “Deze overeenkomst past in de lijn van onze branchevereniging waarin kwaliteit en vrij ondernemerschap hand in hand gaan. Dit past ook naast het eerdere akkoord met vakbonden waarin het vaste arbeidscontract de norm is maar uitzonderingen voor oproepkrachten noodzakelijk zijn. Net als het binnenkort te lanceren nieuwe Kwaliteitslabel Beveiliger Evenementen Horeca. Personele inzet en kwaliteit gaan ook bij de ZZP inzet hand in hand en daar lobbyen we hard voor. We stellen in modelovereenkomst hoge normen waardoor we zekerheid hebben over wat ZZP is en wat niet. Daarmee voorkomen we verrassingen van hoge aanslagen en navorderingen achteraf.”

Lees de Modelovereenkomst Belastingdienst inhuur ZZP en beoordeling van de Belastingdienst.

 

Recente Berichten

VVNL groeit: meer leden (283) en meer omzet

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Schrijf je in voor de nieuwsbrief