“Beveiligers leveren een topprestatie”

De beveiligingsbedrijven van Joost van den Boorn (Intergarde, links) en Alex Hermans (Nimo Security) werkten in het verleden al veel samen en in 2012 startten ze daarom onder andere uit efficiencyoverwegingen samen een nieuw beveiligingsbedrijf Fortas.

Tekst: Jan Spijk

Hoofddoel: beide mobiele surveillances (“de auto’s op de weg”) van beide bedrijven te bundelen. In het Maastrichtse kantoor (380 medewerkers) geven zij als directeuren hun visie over de ontwikkelingen in de branche. Pal naast het kantoor van Fortas op dit bedrijventerrein in Maastricht is de studio gevestigd van André Rieu. Zomers trekt Rieu met zijn vier tot zes optredens immer een bomvol Vrijthof. En Fortas zorgt dat op beveiligingsbied alles goed en naar wens verloopt. Dus zowel buur als klant….

Joint venture

Met de joint venture in 2012 tussen beide beveiligingsbedrijven werd ook een ander doel bereikt, namelijk een groot dekkingsgebied over geheel Limburg, delen van Brabant en Oost-Gelderland. Van den Boorn noemt dit een “afgebakend geografisch gebied”. Hiermee werd de joint venture Intergarde-Fortas marktleider in Zuid-Nederland en voor geheel Nederland staat het bedrijf rond plaats vijf. Een andere naam voor dit nieuwe bedrijf was volgens Van den Boorn voor de klanten geen enkel probleem. “Als ze maar weten wie achter dit label zit. Klanten willen een snelle respons. Men weet dat het met de prijs-kwaliteit verhouding goed zit.” Een ander voordeel was dat hiermee het bedrijf zowel de activiteiten op het gebied van de reguliere beveiliging als de evenementenbeveiliging wist te bundelen. Daarnaast bestaat ook nog het bedrijf Nimo dat zich richt op beveiliging met honden. Hermans: “Je klopt bij ons één keer aan en dan kunnen we alle vormen op het gebied van beveiliging leveren. Dat is redelijk uniek in de branche.” Van objectbeveiliging, evenementenbeveiliging, technische beveiliging tot zelfs beveiliging van je huis bij een uitvaart.

Tweede baan

Hermans noemt de verschillen tussen reguliere en evenementenbeveiliging aan de ene kant groot, maar ook weer klein. “In de evenementenbeveiliging zit veel meer flexibiliteit. Het is voor veel mensen een tweede baan. In de reguliere beveiliging is het vaak voor de medewerker het hoofdinkomen. De hectiek en dynamiek is ook anders dan bij een evenement omdat je alles moet optuigen voor één dag. Bij objectbeveiliging is dat echt anders.” Zij geven meteen een recent voorbeeld van die hectiek toen vanwege het slechte weer een dag voor Koningsdag besloten werd een groot evenement in Maastricht te verplaatsen naar een hal. Van den Boorn: “Een veiligheidsplan in de buitenlucht ziet er heel anders uit dan zo’n plan indoor. Het risicoprofiel verandert dan ook. Een evenement buiten op verschillende locaties of op één plek indoor, dat is een groot verschil.”

Alaaf!!

Fortas is verantwoordelijk voor de beveiliging van geheel verschillende evenementen, van de start van het carnavalsseizoen op 11 november (20.000 bezoekers) tot en met de zomerse concerten van André Rieu (10.000). Het karakter van de beveiliging van beide evenementen op het Vrijthof is wel anders. “Bierconsumptie heeft invloed op de sfeer, maar dat heeft nooit tot problemen geleid. Het blijft sfeervol”, zegt Hermans zonder twijfel in zijn stem. Van den Boorn in een aanvulling: “Beide evenementen kennen een enorm contrast. Bij Rieu richten we ons op het gastheerschap en niet op de uitstraling van een beveiliger. Bij de opening van het carnavalsseizoen doen we dat wel wat meer als dat nodig mocht zijn.” Elke keer, zo benadrukken zij, leveren de beveiligers van Fortas een topprestatie.

“Bierconsumptie heeft invloed op de sfeer, maar dat heeft nooit tot problemen geleid. Het blijft sfeervol”

Beiden zien veel nieuwe ontwikkelingen in de markt ontstaan. Zoals de krimp van de beveiligingsbranche. Vooral de mobiele surveillance met een wagenpark en fysieke aanwezigheid van beveiligers neemt af. De techniek neemt het steeds meer over. Van den Boorn: “Er werken minder mensen in de branche en de omzet daalt.” Hermans bevestigt dit: “Handjes worden vervangen door techniek.” Een ontwikkeling die logisch is, omdat de technologische ontwikkeling op het gebied van camerabeveiliging en de toekomstige introductie van drones de fysieke aanwezigheid van mensen verdringt. Het kostenaspect speelt hierbij volgens Van den Boorn en Hermans zeker een rol.

Ook Fortas loopt aan tegen de gevolgen van de zogenaamde flexwet. Gericht om mensen met flexibele contracten een grotere kans te geven op een vaste baan. In de beveiligingsbranche – zeker bij evenementen – is het werk bijna allemaal flexibel. Zonder wanklank overigens van beveiligers. Van den Boorn analyseert dit als volgt: “Er verandert veel. Je bent ook geen klant meer voor het leven bij bepaalde opdrachtgevers. Misschien twee tot vier jaar, maar langer niet. Daarom moeten wij ook flexibel kunnen zijn. Als er een opdracht afgaat heb je nu eenmaal minder mensen nodig. Dat klinkt cru, maar dan moet je wel je bezetting kunnen aanpassen.” Hermans wijst ook nog op de groei van het aantal zzp’ers. “Nog los van de flexwet, verandert de hele inrichting van arbeid. Die is nu nog gebaseerd op modellen van kort na de Tweede Wereldoorlog. We leven nu in een tijd met een enorme globalisering.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Trots zijn Van den Boorn en Hermans op het speciale beveiligingsbedrijf Polygarde, een joint venture tussen Intergarde en het sociaal werkbedrijf Maastrichtse Toeleveringsbedrijven (MTB). Een beveiligingsbedrijf dat bestaat uit mensen die verder afstaan van de arbeidsmarkt, zoals werknemers van de sociale werkvoorziening of langdurig werklozen. Een unicum in Nederland. Van den Boorn noemt dit een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “In de bestuurskamers komt dit steeds hoger op de agenda te staan. Op die manier dragen wij daaraan ons steentje bij”, aldus Van den Boorn. De kwaliteit van beveiligen is met dit speciale bedrijf gegarandeerd, maar soms wel anders zegt Hermans. “Competentieniveau en inzetbaarheid kan per persoon verschillen.” Ook de beveiligers van Polygarde voldoen aan de minimale landelijke eis van MBO 2 niveau. Dat is volgens Van den Boorn en Hermans een kwaliteitsgraadmeter.

Meedenken binnen VBe NL

Beiden zijn blij met het lidmaatschap van VBe NL van zowel Intergarde, Fortas en Polygarde. Hermans: “Wat wij zien dat de VBe er ook wil zijn voor het midden- en kleinbedrijf. En wij willen graag meedenken over de cao van morgen. Het zou ook een mooie kans zijn voor werknemers en werkgevers om een cao te maken die past bij deze tijd.” Hij voelt wel voor het Zweedse model waarbij bedrijven met de eigen medewerkers afspraken maken. In zijn ogen is er al heel veel geregeld in de Arbeidstijdenwet. “De huidige cao is toch nog voor een groot deel gebaseerd op een tijd dat de vrouw een klassieke rol had. Mensen willen nu hun roosters afstemmen op de baan van hun partner of op de tijden dat ze willen sporten. Een vroege dienst sluit dan beter aan bij een late dienst. Dat kan nu echter volgens de cao niet.” Van den Boorn beaamt dit volledig. “We hebben tien jaar geleden ook een wet aangenomen voor vereenvoudiging van ons belastingstelsel. Ga dat nu ook eens doen voor de cao en vereenvoudig dat op een heleboel punten. De spelregels die ooit afgesproken in de cao zijn moeilijk of vaak onduidelijk. Luister naar de praktijk. Breng dat pak papier terug naar een paar pagina’s.”

Zo vlakbij Belgie en Duitsland zou je denken dat er voor Fortas groeimogelijkheden over de grens liggen. Dat is volgens Van den Boorn en Hermans uitgesloten vanwege de enorme verschillen tussen de drie landen. Hermans: “Ondanks dat er een vrij verkeer van goederen en diensten is, hebben alle landen de eigen beveiligingsmarkt heel goed afgeschermd. De wet- en regelgeving is anders en beveiligers moeten bovendien in Nederland een diploma halen. Incidenteel komen wij wel eens over de grens, maar niet structureel. Dat neemt niet weg dat je met steden als Aken en Luik een enorme periferie in de regio hebt.”

Foto: Fotopersburo Widdershoven

Recente Berichten

VVNL groeit: meer leden (283) en meer omzet

ProToGa Evenementen B.V.

Nieuwe Haagse Wind

Loonwijzer: loondienst versus zzp

Schrijf je in voor de nieuwsbrief