Keerpunt

Het is weer zover, de feestdagen zijn voorbij en het nieuwe jaar is begonnen. Tijd voor een moment van bezinning en vooruitblik. Nieuwe beleidsplannen zijn in de maak, de oude worden geëvalueerd.

Begrotingen voor komend jaar in beeld en de cyclus draait weer. Dezelfde (on)zekerheid over wel of geen succes kruipt weer in onze gedachten. Voor menigeen dezelfde ergernissen over ontwikkelingen waar weinig invloed op kan worden uitgeoefend.

Een van die ergernissen komt frequent langs in mijn mailbox: melding van wat wij in de branche noemen ‘cowboy gedrag’. Collega-bedrijven die wet- en regelgeving niet zo nauw lijken te nemen. Het naleven van de juiste cao is ver uit beeld, om over de arbeidstijdenwet maar te zwijgen. Twijfels zijn sterk aanwezig of überhaupt wel de uitbetaalde salarissen van beveiligers correct zijn.

VBe NL treedt hiertegen intern op. Zo kennen we onze eigen Gedragscode en werken we momenteel met CCV aan een nieuw Keurmerk. Maar buiten de vereniging ligt dit lastiger. Zeker ook nog in de afgelopen periode dat er ook voor de reguliere beveiliging geen Algemeen Verbindend Verklaarde cao ligt. Bedrijven die niet lid zijn van een branchevereniging hoeven de gangbare cao’s niet toe te passen. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook opletten dat niet al te gemakkelijk geroepen wordt dat een bedrijf zich niet houdt aan de gangbare regels. Wat zijn de echte feiten?

Gelukkig kennen we in de sector een controle-orgaan dat intussen ook de evenementen- en horecabeveiliging aardig in beeld heeft. Mede dankzij VBe NL. Daar ben ik ook wel trots op. VBe NL hanteert sinds dit jaar een actief meldings-beleid bij gesignaleerde misstanden. Voor een aantal van onze leden gaat dit nog niet ver genoeg. Frequent ondervinden zij hinder van oneigenlijke concurrentie waarbij grote vraagtekens gesteld kunnen worden over de juiste naleving van afspraken die hiervoor gelden.

Het blijft een gemis dat vergunningverleners, bijzondere wetten en ook opdrachtgevers hier weinig tot geen oog voor hebben. Het moet vanuit de branche zelf komen om dit thema nog actiever op te pakken. De Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur hiertoe opgeroepen. Het jaar 2015 moet dan ook het keerpunt worden in de professionalisering van onze branche als het gaat om eerlijke concurrentie.

Een pracht uitdaging! Een succesvol 2015 toegewenst!

Leo Vincken
Directeur VBe NL

Recente Berichten

Nieuws (successen!) van onze VVNL-leden

XXL Safety

BO beveiligings- en adviesbureau

Vol vermogen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief